پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.
اجرای نمای خشک

مجله خبری

نمای چوبی ساختمان

پیشرفت تکنولوژی و روندهای اخیر در حوزه‌ی معماری پایدار و طراحی سبز باعث شد چوب که قدیمی ترین مصالح ساختمانی است؛ دوباره در مرکز توجه قرار گیرد. در واقع جایگزینی بهتر از چوب برای ایجاد محیط زندگی سالم و پایدار وجود ندارد. کاربرد چوب در نمای ساختمان چوب به عنوان یک مصالح ساختمانی همه‌کاره، نقشی […]

4 دقیقه

تکمیل شده

نمای فلزی

نمای فلزی، نوعی دیگر از پوشش‌های نمای خشک است که معمولا از جنس فولاد گالوانیزه سخت، ساخته می‌شود. در این سیستم، نمای بیرونی ساختمان را با استفاده از پنل‌ها یا ورق‌های فلزی می‌پوشانند.این پنل‌ها را از فلزاتی مانند: فولاد، آلومینیوم، مس، روی و تیتانیوم می‌سازند و در طیف وسیعی از رنگ‌ها، پوشش‌ها و بافت‌ها موجود […]

< 1 دقیقه

تکمیل شده

تاریخچه نمای کامپوزیت

ﭘﺎﻧﻞ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزه و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻠﺐ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﻧﻞ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ورق ﻧﺎزک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺰه ﺳﺒﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ورق ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺻﻠﺒﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ […]

7 دقیقه

تکمیل شده

پانچ متال

ورق های پانچ ورق های فلزی مسطحی هستند که با استفاده از ابزار های برش و پانچ لیزری در طرح ها و شکل های متنوعی تولید می‌شوند. این الگو‌های پانچ شده بر روی سطح فلز، انعطاف پذیری تقریبا بی‌نهایتی در طراحی دارند و می‌توان از آن‌ها برای ایجاد تصاویر، جلوه های سه بعدی و سایه […]

2 دقیقه

تکمیل شده

سرامیک پرسلان

از سیستم‌های نامشهود نصب نمای سرامیک است که با چسباندن سرامیک به سازه پشتیبان به وسیله‌ی چسب های پلی اورتان و یا سیلیکونی انجام می‌گیرد.در این روش، ابتدا یک سازه پشتیبان اجرا می‌شود و سپس سرامیک بدون هیچ‌گونه ماشین‌کاری قبلی، به وسیله‌ی چسب قرار داده شده روی سازه پشتیبان، به سازه متصل می‌شود. نکته حائز […]

< 1 دقیقه

تکمیل شده

دیتیل-نصب-4 | سیستم شیاری

از روش‌های نامشهود نصب سرامیک پرسلان می‌باشد. در این روش، ابتده شیارهایی با زاویه 45 درجه در پشت سرامیک، به وسیله‌ی دستگاه شیارزن ایجاد می‌شود که قلاب ها درون این شیارها قرار می‌گیرند و سپس به وسیله‌ی چسب فیکس می‌شوند؛ در نهایت سرامیک بر روی ریل‌های افقی متصل به سازه‌ی نما نصب می‌گردد.

< 1 دقیقه

تکمیل شده

سرامیک پرسلانی

از روش‌های مشهود نصب سرامیک پرسلان می‌باشد. این سیستم دارای چهار نوع کلیپسی است که بنا به کاربردشان، در ابتدا، میامه و انتهای کار مورد استفاده قرار می‌گیرند.در این روش، ابتدا کلیپس‌ها به سازه‌ی نما متصل و سپس سرامیک را درون آنها جای‌گذاری می‌کنند؛ به گونه‌ای که لبه‌ی نگهدارنده سرامیک، نمایان و قابل رویت خواهد […]

< 1 دقیقه

تکمیل شده

برای اجرای پنل سیمانی الیاف دار، به ملزومات اجرای فایبر سمنت برد نیاز خواهید داشت. هدف استفاده‌ از این ملزومات، کیفیت بیشتر، جذابیت بصری ایده‌آل‌تر و همچنین سرعت بسیار در نصب پنل سیمانی یا سمنت برد خواهد بود. ملزومات اجرای فایبر سمنت برد شامل برخی از اتصال دهنده‌ها که بین صفحات به کار گرفته می‌شود و همچنین برخی از […]

4 دقیقه

تکمیل شده

مقررات عمومی ساختمان سازی

مجموعه ای از مقررات در خصوص ساختمان وضع شده است که هدف آن نظارت بر تامین نیازهای ساکنان و استفاده کنندگان از ابنیه و ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، از نظر محدودیت ها، ابعاد حداقل فضاها، نورگیری و تهویه مناسب و سایر الزامات عمومی است. این مقررات بخشی از مقررات ملی ساختمان ایران […]

2 دقیقه

تکمیل شده

دیوار پوششی کناف

ارتفـاع مجـاز: ارتفـاع مورد نظـر طراح، در تعـداد و ضخامت صفحات، اندازه اسـتادها، فاصله اسـتادها و تعـداد ردیف سـازه تاثیر می گـذارد. در برخی موارد،برای بدسـت آوردن ارتفاع بیشـتر ممکن اسـت از دو عدد اسـتاد به صورت ][ اسـتفاده شـود. منطقه نصب دیوار کناف: کاربری فضا و محل قرارگیری دیوار، در ارتفاع مجاز آن تعیین کننده است. حداکثر […]

< 1 دقیقه

تکمیل شده

انواع دیوار پوششی: انواع دیوار پوششی ویژه موارد خاص : در ایـن سـاختار، صفحـات گچـی توسـط چسـب پرلفیکس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روی سـطوح بنایی متصل می شـوند. برای نازک کاری سـریع و ارزان سـطوح بنایی، پوشـش کاری نوع W611 گزینه مناسـبی است. در ایـن سـاختار، صفحـات مرکـب نـوع PS توسـط چسـب پرلفیکـس (یا بتونـه درزگیر کناف) مسـتقیما بر روی سـطوح بنایی متصل می شـوند. […]

< 1 دقیقه

تکمیل شده

سیستم دیوارهای جداکننده

عواملی که در  مبانی انتخاب ساختار دیوارهای جدا کننده کناف موثر است شامل موارد زیر می باشد: 1- مقاومت مکانیکی: ارتفـاع مجـاز: ارتفـاع مورد نظـر طراح، در تعـداد و ضخامت صفحات، اندازه اسـتادها، فاصله اسـتادها و تعـداد ردیف سـازه تاثیر می گـذارد. در برخی موارد،برای بدسـت آوردن ارتفاع بیشـتر ممکن اسـت از دو عدد اسـتاد به صورت […]

6 دقیقه

تکمیل شده

فلز آلمینیوم

آلومینیوم فلزی است نقره ای رنگ که به آسانی می شود به آن شکل داد .پس از آهن آلومینیوم پر کاربرد ترین فلز صنعتی است و مصرفش پیوسته در حال افزایش است .این فلز را از بوکسیت که فلزی ترنشین است می گیرند .جدا سازی اکسیژن از آن بسیار دشوار است به همین دلیل آلومینیوم فلزی نو است .این فلز در ابتدا وسط Pierre Berthier  فرانسوی  که […]

4 دقیقه

تکمیل شده

مبانی طراحی زیرسازی در سقف های کناف : تذکر:حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عایق گذاری، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.      a: فاصله آویزها (دهانه تکیه گاهی سازه سازهای باربر)      c:فاصله سازهای برابر (دهانه تکیه گاهی سازهای پنل خور)      b:فاصله سازهای پنل خور (دهانه تکیه گاهی پنل ها ) مثال 1: ساختار D112b […]

4 دقیقه

تکمیل شده

سقف کناف

لایه های پوششی: در سـقف هایـی کـه کـد حریـق در آن هـا مطـرح اسـت، از صفحـات گچی نـوع FR یا FM  استفاده میشود .ضخامت و تعـداد لایه های پوششـی بر اسـاس کـد حریق مـورد نظـر تعیین می شـود.

< 1 دقیقه

تکمیل شده

فایبر سمنت EQUITONE

پنل های فایبر سمنت شرکت EQUITONE بلژیک تشکیل شده از ترکیبات سیمان سلولز و مصالح معدنی طبیعی در قالبی تقویت شده با زیباییهای معماری و ویژگی های فیزیکی برجسته و منحصر بفرد ساخته شده است. شرکت Eternit بلژیک  در حال حاضر با تغییر برند به EQUITONE بزرگترین شرکت تولید کننده پانلهای فایبر سمنت برد رنگی […]

3 دقیقه

تکمیل شده

اجرای نمای خشک