یراق نصب سیستم ماسا

یراق نصب سیستم ماسا
ردیفکد کالا یا خدماتشرح کالا یا خدماتواحد اندازه گیریشکل
100043براکت 8 سانتی40*60*4عدد
200042براکت 16 سانتی40*60*2.7عدد
300008ریل 60*45متر
400007ریل 40*45متر
500084کلمپ مشهود بالایی سرامیک U46Cعدد
600088کلمپ مشهود وسط سرامیک M46Cعدد
700092کلمپ مشهود تحتانی سرامیک D46Cعدد
800085کلمپ مشهود بالایی سرامیک U100Cعدد
900089کلمپ مشهود وسط سرامیک M100Cعدد
1000093کلمپ مشهود تحتانی سرامیک D100Cعدد
1100153پد لاستیکی براکتعدد
1200160اسپیسر سه طرفهعدد
1300159فنر استیلعدد
1400151بالشتک سیلیکونیعدد
1500126پیچ سرمته 14*1عدد