یراق نصب سیستم کیل

یراق نصب سیستم کیل
ردیفکد کالا یا خدماتشرح کالا یا خدماتواحد اندازه گیریشکل
100051براکت گیره دار 8 سانتی 40*60*3عدد
200001سپری 50*70متر
300010ریل C شکلمتر
400153پد لاستیکی براکتعدد
500054قلاب سادهعدد
600056قلاب رگلاژیعدد
700146پیچ دنده ای چهارسو ساده
15*6
عدد
800152واشر EPDMعدد
900144پیچ Ln10 (دنده ای واشردار 10*6)عدد
1000111 انکر استنلس استیل hs 7عدد
1101045مته آندرکات عدد
1200126پیچ سرمته بکس 1*14عدد
1300132پیچ سرمته چهارسو 25*4.8عدد