پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

شرکت فنی مهندسی
زیباآشیان پارس

زیبآشیان ،خلاق در فناوری سیستم های نمای مدرن

اجرای نمای خشک

برآورد مصالح

تخمین دقیق هزینه های نصب نمای خشک

اجرای نمای خشک

تامین یراق های نصب

تولید انواع یراق آلات نصب نمای خشک

اجرای نمای خشک

اجرای انواع سیستم های نصب

اجرای انواع سیستم های نصب نمای خشک

اجرای نمای خشک

اجرای انواع سیستم های نصب

اجرای انواع سیستم های نصب نمای خشک

آخرین پروژهای اجرا شده

پروژهای اجرا شده توسط تیم زیبآشیان و همچنین تامین مصالح شده توسط تیم زیبآشیان

پروژه اجرای نمای سالن همایش بیمارستان پیامبران توسط تیم اجرایی زیبآشیان با مصالح رویه سرامیک پرسلان

پروژه اجرای نمای بیمارستان فرشچیان همدان توسط تیم اجرایی زیبآشیان با مصالح رویه سرامیک 60*120

پروژه اجرای نمای لجستیک فرودگاه مهرآباد توسط تیم اجرایی زیبآشیان با مصالح رویه سفال کرایتون

تیم فنی زیبآشیان پارس

مدیران ارشد تیم زیبآشیان پارس

مدیر عامل

مسئولیت اجرایی بلندمدت و کلیه مسائل ارتباطی، مالی، برنامه‌ریزی و استراتژیک شرکت .

مدیر فروش

جذب مشتری‌های جدید، حفظ مشتریان فعلی و بهبود تجربه مشتری با محصولات شرکت .

مدیر تولید

 تولید محصول، مدیریت فرآیند تولید، در نهایت، تحویل محصولات تولیدی شرکت.

پروژهای تامین مصالح شده

پروژهای تامین مصالح شده توسط شرکت زیبآشیان
اجرای نمای خشک بازار بزرگ ایران

بازار بزرگ ایران

تامین بیش از 5000 هزار مترمربع یراق آلات و پروفیل های سیستم های نصب مختلف نمای خشک

5/5
اجرای نمای خشک

فرودگاه مهرآباد

تامین بیش از 5000 هزار مترمربع یراق آلات و پروفیل های سیستم های نصب مختلف نمای خشک

5/5
اجرای نمای خشک

دانشگاه شاهد

تامین بیش از 5000 هزار مترمربع یراق آلات و پروفیل های سیستم های نصب مختلف نمای خشک

5/5

مشاوره اختصاصی با مهندسین خبره