پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سیستم نصب نامشهود keil یکی از سیستم هایی است که قابل اجرا برای انواع پنل ها از جمله سرامیک ،سنگ طبیعی ، سنگ مصنوعی ،فایبر سمنت برد ، بردهای بتنی ، HPL ، و حتی پنل های پلاستیکی می باشد. تعدادی از پروژهای انجام شده با سیستم کیل را که در سالیان اخیر توسط شرکت زیباآشیان اجرا شده است را مشاهده می کنید.

کارفرما : شرکت عایق جان

مصالح نما : سرامیک پرسلانی پما

مساحت نما : 1600متر مربع

سیستم نصب : Keil (کیل)

کارفرما : شرکت مهندسی پادیاو بنا

مصالح نما : فایبر سمنت برد

مساحت نما : 1500متر مربع

سیستم نصب : نامشهود Keil

کارفرما : شرکت کویر

مصالح نما : سرامیک پرسلانی سرانیت

مساحت نما : 1500متر مربع

سیستم نصب : نامشهود Keil

اجرای نمای خشک