پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

مرکز خرید روشا

توضیحات مختصر درباره اجرای نمای مرکز خرید روشا

پروژه اجرای نمای لوجستیک مرکز خرید روشا, توسط تیم اجرایی زیباآشیان پارس با مصالح رویه سرامیک پرسلانی سرانیت در سال 1393 به کارفرمایی شرکت کویر طراحی و اجرا شده.

کارفرما

شرکت کویر

سیستم های نصب

مصالح رویه نما

اجرای نمای مرکز خرید روشا | پروژهای سیستم کیل

دیدگاه شما عزیزان

کادر ارسال دیدگاه شما کاربر عزیز

اجرای نمای خشک