پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای بازشوها دیوار پوششی

اجرای بازشوها دیوار پوششی
اجرای بازشوها دیوار پوششی:
  • یک نوار پیوسته از خمیر پرلفیکس در لبه های پیرامونی بازشوها (نظیر در و پنجره) باید اجرا شود.
  • برای پوشش کاری سطح محیطی درون بازشو (که در ضخامت جداره قرار دارد)، توصیه می شود که خمیر پرلفیکس بر تمام سطح اجرا شود.
  • چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشانی و تابلوی برق توکار، به دیوار زمینه متصل می شوند.
اجرای بازشوها دیوار پوششی
اجرای بازشوها دیوار پوششی

اجرای بازشوی پنجره در ساختار W611

اجرای بازشوها دیوار پوششی
اجرای بازشوها دیوار پوششی
اجرای بازشوها دیوار پوششی
اجرای بازشوها دیوار پوششی
اجرای بازشوها دیوار پوششی

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک