پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سیستم نامشهود چسب مخصوص

سیستم نصب با چسب

سیستم نامشهود چسب مخصوص چیست؟

سیستم نامشهود چسب مخصوص همواره باید تحت نظارت و شرایط گارانتی تامین کننده چسب انجام گردد.

Glasal و  etercolorرا می توان روی زیرسازی گالوانیزه چسباند.

Granitexوmultiboardرا نمی توان روی زیرسازی گالوانیزه چسباند.

Natura باپوشش پارافینی در پشت پانل، باید در قسمتی که با چسب به زیرسازی چسبانده می شود، سمباده شود (با کاغذ سمباده p80 ) . اگر بخواهیدcarat با رنگ grey و lvory  رانمی توان روی زیرسازی گالوانیزه چسباند، ولیکن پشت ورق در محل اتصال به زیر سازی بایستی سمباده شود.

میبایستی پروفیل های گالوانیزه اول با سمباده زبر شده و توسط مایع ضد چربی تمیز و توسط یک لایه پرایمر چسب(primer) شود.

در نواحی تماس با پروفیل ها پوشش داده شود. یک فوم دو طرف چسب دار، بعنوان نگهدارنده پانل در دوره خشک شدن چسب به کار برده می شود،که این فوم در عین حال بعنوان عاملی برای ایجاد فاصله بین پانل و پروفیل گالوانیزه عمل می کند. در مقدار چسب مصرفی بایستی توجه نمود و مقدار متناسب و صحیحی را بکار برد . نصب پانل ها در این سیستم دقت لازم را می طلبد.

عکس زیر، اجزای نصب با چسب را نشان می دهد:

سیستم نامشهود چسب مخصوص

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک