پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

پشم چوب

پشم چوب (wood wool)تراشهای بلند چوب است.دال پشم چوب (wood wool slab)

فرآورده های عایق صلبی است که از پشم چوب فله‌ای تهیه شده و با یک چسباننده معدنی بهم متصل شده، سپس تا رسیدن به ضخامت نهایی فشورده می‌شود. تخته نرم الیاف چوب نیز یک فرآوردهٔ عایق‌کاری است که از الیاف چوب، با افزودن یک ماده چسباننده یا بدون آن، ساخته می‌شود. این تخته، با بکاربردن حرارت یا بدون آن، به شکل نهایی خود متراکم می‌گردد.

پشم چوب

عایقهای مرکب یا چند لایه

عایق چند لایه: ترکیبی از 2 یا چند لایه از یک ماده عایق مشخص که ضخامت لایه های منفرد آن ممکن است با هم متفاوت باشند.

عایق مرکب: ترکیبی از لایه ها که حد اقل از دو ماده عایق مختلف است . خاصیت عایق مرکب از خواص عایق کاری مواد منفرد می شود.

گاهی استفاده از ساختار مرکب و چند لایه در عایق ها بسیار موثر تر از استفاده از یک لایه عایق با همان ضخامت میباشد. بکار گیری این روش امکان مناسبی نیز برای جبران انقباض و انبساط طولی لوله ها در نقاط با درجه حرارت و شوک حرارتی بالا را ایجاد مینماید.

استفاده از عایق‌های مرکب و چند لایه بر روی اتصالات و پل‌های حرارتی باعث کاهش تلفات حرارتی می‌شود و در نتیجه، وضعیت بهتر و کارآمدتری ایجاد می‌شود، که به افزایش راندمان عایقی منجر می‌شود. ونیز یکی از کاربردهای مناسب این روش در محل هایی است که نیاز به کاهش ضخامت عایق کاری باشد. در مرحله بازسازی و تعویض عوازهای موجود، این نوع عوازها به عنوان جایگزین مناسبی تاق خواهند شد. اکنون با کاربردهای گسترده در کامپوزیت‌ها در نمای ساختمان، علاوه بر ایجاد جلوه زیبایی، خصوصیات عایقی را بر روی دیوارهای ساختمان فراهم می‌کند و در کاهش اتلاف انرژی در زمستان و جلوگیری از ورود انرژی تابشی خورشید به پوسته ساختمان در تابستان تأثیرگذار است.

این نقش مؤثر در صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد داشت. با انجام درزبندی کامل، با کاهش اثرات ضریب جابجایی هوای خارجی در دیوار خارجی ساختمان، نقش آن مؤثرتر خواهد بود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک