پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

پروفیل های سیستم کلیپسی

پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نصب نمای خشک به دو دسته پروفیل های عمومی و پروفیل های اختصاصی تقسیم می شود. پروفیل های عمومی، پروفیل هایی هستند که در انواع سیستم های نصب نمای خشک، مورد استفاده قرار می گیرند؛ و به پروفیل هایی که بنا به سیستم انتخاب شده برای اجرای نمای خشک بصورت اختصاصی فقط در همان سیستم نصب به کار برده می شوند، پروفیل های اختصاصی اطلاق می شود.

پروفیل های آلومینیومی اختصاصی سیستم کلیپسی ، به این ترتیب هستند:

پروفیل آلومینیومی T تکی بدون پایه ، از پروفیل های مورد استفاده در سیستم نصب کلیپسی به عرض 27 و ضخامت 2 میلیمتر است که از جنس آلومینیوم با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 تولید می شود. طول برش پروفیل آلومینیومی T تکی بدون پایه رنگی، براساس سفارش مشتری، قابل تولید و عرضه می باشد.

پروفیل T دوبل ، از پروفیل های T شکل مورد استفاده در سیستم نصب کلیپسی است با بال 95، جان 48 و به ضخامت 2 میلیمتر،  با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 تولید و رنگ می شوند. طول برش های مختلف از پروفیل آلومینیومی T دوبل رنگی، براساس سفارش مشتری، قابل تولید و عرضه می باشد.

پروفیل آلومینیومی T دوبل ، از پروفیل های T شکل مورد استفاده در سیستم نصب کلیپسی با بال 95، جان 48 و ضخامت 2 میلیمتر است، که از جنس آلومینیوم با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 تولید و رنگ می شود.طول برش برا اساس مشتری قابل تغیر است.

پروفیل چهار پری کنج  رنگی در اجرای نماهای مدرن زیرسازی  نقشی مهم را ایفا می کند. این زیر سازی ها که شالوده اصلی نما (استراکچرنما) بشمار می آیند شامل مقاطع مختلف و متنوع بسته به نوع پوشش نما و سیستم نصب آن می باشد.

اجرای نمای خشک