پروفیل های سیستم کلیپسی

ردیفکد کالا یا خدماتشرح کالا یا خدماتواحد اندازه گیریشکل
100051براکت گیره دار 8 سانتی 40*60*3عدد
200017رانر T دوبل رنگیمتر
300016رانر T تکی رنگیمتر
400015رانر T تکی بدون پایه رنگیمتر
500096کلیپس تحتانیعدد
600097کلیپس میانیعدد
700163فنر میانیعدد
800153پد لاستیکی براکتعدد
900156لاستیک ضربه گیرعدد
1000126پیچ سرمته 14*1عدد
1100130پیچ سرمته چهارسو 4.8*19عدد