پروژه های زیباآشیان پارس

مجله خبری

021

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

اجرای نمای خشک

پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نصب نمای خشک به دو دسته پروفیل های عمومی و پروفیل های اختصاصی تقسیم می شود. پروفیل های عمومی، پروفیل هایی هستند که در انواع سیستم های نصب نمای خشک، مورد استفاده قرار می گیرند؛ و به پروفیل هایی که بنا به سیستم انتخاب شده برای اجرای نمای خشک بصورت اختصاصی فقط در همان سیستم نصب به کار برده می شوند، پروفیل های اختصاصی اطلاق می شود.

پروفیل های آلومینیومی اختصاصی سیستم گیزلی ، به این ترتیب هستند:

پروفیل آلومینیومی گیزلی ، از پروفیل های مورد استفاده در سیستم نصب گیزلی است ارتفاع 50mm عرض: 13mm ضخامت: 2mm ،2.5mm؛ طول: 6m؛ جنس: آلومینیوم با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 از ویژگی های این پروفیل است طول برش پروفیل آلومینیومی گیزلی، براساس سفارش مشتری، قابل تولید و عرضه می باشد.

پروفیل آلومینیومی GR، با ارتفاع 68 و عرض 12 میلیمتر، رانر سیستم نامشهود شیاری گیزلی است که از جنس آلومینیوم با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 و ضخامت 2 میلیمتر تولید می شود. طول برش های مختلف از پروفیل آلومینیومی GR، براساس سفارش مشتری، تولید و عرضه می شود.

پروفیل آلومینیومی سپری 2*70*50، از پروفیل های سپری با جان 50، بال 70 و ضخامت 2 میلیمتر است که از جنس آلومینیوم با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 تولیدمی شود. طول برش های مختلف از پروفیل آلومینیومی سپری 2*70*50، براساس سفارش مشتری قابل تولید و عرضه می باشد.

پروفیل چهار پری کنج  رنگی در اجرای نماهای مدرن زیرسازی  نقشی مهم را ایفا می کند. این زیر سازی ها که شالوده اصلی نما (استراکچرنما) بشمار می آیند شامل مقاطع مختلف و متنوع بسته به نوع پوشش نما و سیستم نصب آن می باشد.