پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

نصب چهارچوب

 نصب چهارچوب:
نصب چهارچوب در توسـط پیـچ LB در محل ضخامت نصب به استادهای طرفین متصل می گردد .از نظر سلسه مراتب اجرایی ،ابتدا یک استاد به طور شاقول نصب و چهارچوب در محل خود مستقر میشود .سپس استاد دوم نصب و چهارچوب به صورت شاقول و تراز به هر دو استاد متصل می گردد.در انتها نعل درگاه در محل خود مسقر و به استادها و چهارچوب متصل می شود.
جزییات نصب چارچوب:
نصب چهارچوب
نصب چهارچوب

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک