مصالح نصب کناف

مصالح نصب کناف:

مصالح نصب کناف در ساختار دیوارهای جداکننده :

 

 • نوار درزگیر: برای مسلح کردن محل درزها و ایجاد شکاف استفاده می شود.

نوار درزگیر کناف

 • نوار چسب جدا کننده ترن فیکس: برای جلوگیری از ایجاد ترک بین ساختار خشک و ساختار سنتی استفاده می شود.

نوار چسب جدا کننده ترن فیکس

 • بتونه درزگیری فوگن فولر: برای درزگیری صفحات روکش دار گچی از آنها استفاده می شود

 

بتونه درزگیری

 

 • گچ پوششی ماستیک: برای ایجاد سطح یکدست و صاف بعد از درزگیری استفاده می شود.

 

ماستیک کناف

 

 • عایق های صوتی و حرارتی دیوار جداکننده کناف:
 1. پشم سنگ
 2. پشم شیشه
 3. پلی استایرن

 

مصالح جانبی کناف:

 

 • نوار فوم کناف: جهت بهبود عملکرد صوتی, پشت رانر و استادهای مرتبط با دیوار کناف و سقف ماسونری استفاده می گردد.

 • پرایمر زیر رنگ کناف – تیفن گروند : درصورت استفاده از رنگ نهایی به عنوان پوشش نهایی از این ماده قبل از رنگ کاری استفاده می شود.

 • چسب کاشی کناف : جایگزینی مناسب برای دوغاب ,برای کاشی کاری و سرامیک کاری روی سطوح کناف استفاده می شود.

 

چسب کاشی کناف

 • عایق رطوبتی کناف : جایگزینی مناسب برای قیرو گونی و ایزوگام,با ضخامت غشا بسیار کم و در صورت استفاده از این محصول می توان از چسب کاشی برای کاشی کاری استفاده کرد.