پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

مصالح درزگيری سقف کناف

مصالح درزگيری سقف کناف:

 

مصالح درزگيری سقف کناف
مصالح درزگيری سقف کناف

 

خمير درزبند کناف: اين خمیر بین سطح اتصال سقف کاذب با عناصر پیراموني قرار گرفته و هدف از استفاده از آن، بهبود عملکرد صوتي ساختار مي باشد.
پرايمـر زيـر رنـگ کنـاف (تيفن گرونـد): براي آمـاده سـازي صفحـات گچی جهـت پذيـرش پوشـش هاي نهايـي (نظیر رنـگ روغنـی)، از پرايمـر تیفن گرونـد کناف اسـتفاده مي شود.

 

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک