پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

مبانی عملکردی ساختار ها

ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های DIN

مبانی عملکردی ساختار ها
مبانی عملکردی ساختار ها
  • منطقه نصب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
  • منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آنها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.
  • ضخامت ورق استادها 0.6 میلیمتر است.
ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های NF :
مبانی عملکردی ساختار ها
مبانی عملکردی ساختار ها
  • ارتفاع های مجاز نشانه گذاری شده با علامت (*)، بدون در نظر گرفتن بار کنسولی محاسبه شده اند.
  • ضخامت ورق استادها 0.6 میلیمتر است.
عایق صوتی و حرارتی: ساختارهای پیشنهادی کناف:
مبانی عملکردی ساختار ها

* وزن بدون در نظر گرفتن لایه عایق

عایق صوتی: دیوارهای جدا کننده با استفاده از پنل گچی دیامانت:
مبانی عملکردی ساختار ها
مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی DIN4102-4 :
مبانی عملکردی ساختار ها
مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی کناف:
مبانی عملکردی ساختار ها

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک