مبانی عملکردی ساختار ها

مبانی عملکردی ساختار ها :

ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های DIN
مبانی عملکردی ساختار ها
مبانی عملکردی ساختار ها
  • منطقه نصب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
  • منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آنها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.
  • ضخامت ورق استادها 0.6 میلیمتر است.
ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های NF :

 

مبانی عملکردی ساختار ها
مبانی عملکردی ساختار ها

 

  • ارتفاع های مجاز نشانه گذاری شده با علامت (*)، بدون در نظر گرفتن بار کنسولی محاسبه شده اند.
  • ضخامت ورق استادها 0.6 میلیمتر است.
عایق صوتی و حرارتی: ساختارهای پیشنهادی کناف:

مبانی عملکردی ساختار ها

 

* وزن بدون در نظر گرفتن لایه عایق
عایق صوتی: دیوارهای جدا کننده با استفاده از پنل گچی دیامانت:

مبانی عملکردی ساختار ها

 

مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی DIN4102-4 :

 

مبانی عملکردی ساختار ها

 

مقاومت در برابر حریق: ساختارهای پیشنهادی کناف:

مبانی عملکردی ساختار ها