پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سیستم کلیپسی چهار طرفه

سرامیک پرسلانی

از روش‌های مشهود نصب سرامیک پرسلان می‌باشد. این سیستم دارای چهار نوع کلیپسی است که بنا به کاربردشان، در ابتدا، میامه و انتهای کار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این روش، ابتدا کلیپس‌ها به سازه‌ی نما متصل و سپس سرامیک را درون آنها جای‌گذاری می‌کنند؛ به گونه‌ای که لبه‌ی نگهدارنده سرامیک، نمایان و قابل رویت خواهد بود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک