سیستم پینی

سیستم پینی

سنگ های طبیعی ضخامت بیشتری به نسبت سایر متریال ها دارند بدین ترتیب قابل اجرا با سیستم پینی می باشند. پین ها از جنس استینلس استیل با مقاومت بالا مناسب برای نصب بر روی پروفیل هستند. طراحی این سیستم نصب در سه محور (X,Y,Z) صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد:

قابلیت تراز کردن پنل در محور X توسط واشر و مهره

قابلیت شاغول کردن در محور Yتوسط پیچ بولت که وظیفه نگه داشتن بست داسی را نیز بر عهده دارد.  (شاغول کردن از طریق حرکت عمودی در ریل میسر خواهد بود.)

قابلیت حرکت در جهت محور Z  حداکثر تا 20میلی متر برای رگلاژ کردن المان های نصب

سیستم پینی در سایز های مختلف برای نماها با وزن متفاوت و میزان فشار باد متفاوت قابل اجرا می باشد. همچنین قابل اجرا به دو شیوه ی عمودی (ZI-ST-105)و افقی (ZI-ST-104) است.

سیستم پینی

ZI-ST-104                                                                        ZI-ST-105

در این سیستم پین ها درمحل بین بندهای افقی و نزدیک به بندهای عمودی به صورت متوالی قرار می گیرند. درمورد پنل های بزرگ نصب پین در وسط پنل نیز توصیه می گردد.

کمترین ضخامت پنل 3cm

حداقل بند پیشنهادی افقی و عمودی 6mm

ماشین کاری: قطر دریل سوراخ کاری 8mm

محاسبات برحسب چگالی 3000kg/m3