پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سیستم های نصب سنگ به روش keil

سیستم Keil

سیستم های نصب سنگ به روش keil : این سیستم به دلیل ساختار منحصر به فرد انکرهای خود از سایر سیستم ها متمایز بوده و قادر به نصب انواع سنگ می باشد .  انکر ها در این سیستم از یک بدنه انکر و پیچ M6 تشکیل شده اند که امکان استفاده از پیچ مغزی با مهره واشردار نیز وجود دارد . پس از سوراخکاری ، انکر در داخل سوراخ ایجاد شده(بوسیله ی دریل آندرکات) قرار می گیرد و با پیچ بر روی قلاب فیکس می شود . پیچ های این سیستم دارای واشرهای خاصی مس باشد که با بسته شدن بر روی قلاب ، شیارهایی ایجاد می کنند و موجب قفل شدن پیچ بر روی قلاب می شوند که از بازشدن پیچ جلوگیری به عمل می آورند .

مقاومت مکانیکی و پایداری :

 • مقاومت کششی و برشی در برابر بار وارده ضمیمه c1
 • ابعاد انکر و دیگر اجزا ضمیمه c1
 • مقاومت در برابر آتش
 • واکنش در برابر آتش class A1
 • مقاومت در برابر آتش ارزیابی نشده
ضمیمه A1 سیستم های نصب سنگ به روش keil 
سیستم های نصب سنگ به روش keil
سیستم های نصب سنگ به روش keil
ضمیمهA2 سیستم های نصب سنگ به روش keil
سیستم های نصب سنگ به روش keil
ضمیمه A3
سیستم های نصب سنگ به روش keil
سیستم های نصب سنگ به روش keil
ضمیمه B1

استراکچر مناسب نصب خشک می باشد :

 • باید سازگار با هوای داخل و تغییرات ناگهانی هوای خارج باشد.
 • سازگار با فضاهای خاص مثل سایت های صنعتی یا دریایی
 • سازگار با رطوبت های دائمی
 • سازگار با فضاهای کلریدی مثل استخرها و یا آلودگی های شیمیایی شدید مثل تونل ها
متریال

پنل های سنگ طبیعی باید متناسب با استاندارد EN 1469:2015.

سنگ ها باید عاری از هر گونه درز ، شکاف و یا شکستگی باشند.

سنگ ها متناسب با جدول شماره 1

پارامترهای پنل های نما متناسب با جدول B2و B3 باشد .

سیستم Keil قابل نصب برای انواع سنگ های طبیعی است ; اما به دلیل سوراخکاری امکان بروز ترک خوردگی در پنل ها وجود دارد . بنابراین نصب سنگ ها متناسب با جدول شماره 1 امکان پذیر است.

سیستم های نصب سنگ به روش keil
ضمیمه B2

مشخصات فنی سنگ ها و انکر های مورد نیاز مطابق استاندارد CS 50 ، SIN 120 و SIN 150 :

سیستم های نصب سنگ به روش keil
سیستم های نصب سنگ به روش keil
ضمیمه B3

قابلیت تحمل فشار باد وارد بر پنل ها متناسب با استاندارد CS 50 ، SIN 120 و SIN 150  می باشد .

در ضمیمه ی D  بیشتر پنل ها لیست شده اند که در آن ها ضخامت پنل ، عمق انکر ، فاصله ی لبه ها ، سایز پنل ، تعداد قلاب های مورد نیاز و نوع استراکچر نیز ذکر شده است .

برای نصب ایمن سنگ باید معادلات زیر در نظر گرفته شود .

سیستم های نصب سنگ به روش keil

ملزمات مورد نیاز در نصب با شش نقطه ی فیکس :

سیستم های نصب سنگ به روش keil
نصب پنل های کوچک مقیاس :

برای نصب پنل های کوچک با چهار انکر باید معادلات زیر برقرار باشد و حدفاصل بین پنل ها رعایت شود . برای مشاهده حداقل فاصله به ضمیمه D مراجعه شود .

سیستم های نصب سنگ به روش keil
ضمیمه B4 :

نصب:

 • سوراخکاری باید در کارخانه یا در محل سایت توسط افراد ماهر با میز اندرکات Keil صورت گیرد . نظارت بر سوراخکاری صحیح ، توسط سوپروایزر و سرپرست انجام می پذیرد.
 • سوراخکاری توسط مته مخصوص متناسب با راهنمای B5 یا دریل مخصوص که توسط شرکت ذی ربط تایید شده باشد انجام می گردد .
 • دریل باید پس از دریل کاری از سوراخ آندرکات خارج شود .
 • به هنگام سوراخکاری ناصحیح، امکان سوراخکاری حداقل به فاصله دو برابر عمق سوراخ از سوراخ ناصحیح امکان پذیر میباشد .
 • ابعاد سوراخکاری در 1% کل سوراخ های ایجاد شده ، باید به صورت تصادفی توسط گیج مخصوص چک شود( اطلاعات مربوط به گیج و هندسه ابعادی سوراخ ها در راهنمای B5 ).
 • به هنگام نقل و انتقال در سایت مراقب عدم بوجود آمدن شکستگی و در صورت نیاز ، جا به جایی توسط لیفتراک انجام پذیرد.
 • از نصب پنل های شکسته یا دارای ترک های سطحی جدا خودداری فرمایید .
 • بین پنل و قلاب حتما از واشر EPDM استفاده شود .
ضمیمه B5:

هندسه دریل آندرکات و گیج کنترل کننده

سیستم های نصب سنگ به روش keil
سیستم های نصب سنگ به روش keil

شکل 2 پنل های نما با 4 قلاب

سیستم های نصب سنگ به روش keil
 ضمیمه B6

فاصله انکر تا لبه پنل

فاصله بین انکرها

طول افقی پنل

طول عمودی پنل

نقطه فیکس

نقطه فیکس در جهت عمودی

نقاط محرک

سیستم های نصب سنگ به روش keil

شکل3 پنل های نما با 6 قلاب

سیستم های نصب سنگ به روش keil

شکل4 پنل های نما با6 قلاب

ضمیمه B7

نحوه استفاده از براکت در کنج ها

سیستم های نصب سنگ به روش keil

جدول شماره3: زاویه ها

سیستم های نصب سنگ به روش keil

ضمیمه B8

دستورالعمل نصب:

 • سوراخکاری
سیستم های نصب سنگ به روش keil
 • کنترل سوراخ های ایجاد شده توسط گیج
سیستم های نصب سنگ به روش keil

ضمیمه B8:

نصب انکر و بستن پیچ در دو حالت ممکن

 • بستن با پیچ معمولی M6
سیستم های نصب سنگ به روش keil
 • بستن با پیچ مغزی
سیستم های نصب سنگ به روش keil

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک