پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سیستم نصب hpl به روش هنگ

سیستم نصب hpl به روش هنگ

سیستم نصب hpl به روش هنگ (اچ پی ال با طرح های متنوع رنگی وطرح چوب) برای پنل های 8 , 10 , 13 mm مناسب است . پنل های HPL (اچ پی ال با طرح های متنوع رنگی وطرح چوب) توسط پروفیل آلومینیومی قابل تنظیم بر روی زیرسازی نصب می گردد .

در سیستم نصب hpl به روش هنگ ، از پروفیل های آلومینیمی که قابلیت ریگلاژ شدن را دارند، به پشت پانل و شبکه زیر سازی متصل و پانل ها به صورت آویخته روی زیر سازی  قرار می گیرند.در این سیستم هیچ پیچ وپرچی روی سطح پاتل دیده نمی شود.

فاصله بین پروفیل های افقی

بعد از اجرای زیر سازی فلزی ، پروفیل های افقی توسط پیچ هایی از جنس استیل به زیر سازی متصل می شوند. فاصله بین ریل ها نباید از 60 سانتی متر بیشتر تجاوز کند و در هر پانل نسبت به ارتفاع آن باید سه ردیف پروفیل نصب شود.

اگر ارتفاع پانل بین 15 الی 40 سانتی متر باشد، می توانید از دو ردیف ریل استفاده کنید. در چنین شرایطی فاصله آکس ریل ها نهایتا نباید بیشتر از 30 سانتی متر تجاوز کند.

نحوه اتصال قلاب ها

قلاب ها با استفاده از پیچ های استیل به قطر 6 میلی متر و طول 11.5 میلی متر به پشت پانل های HPL پیچ می شود. این قلاب ها در قسمت فوقانی دارای یک سوراخ M8  می باشد که برای تنظیم ارتفاع قلاب به وسیله بولت و یا مهار کردن آن بر روی پروفیل مورد استفاده قرار می گیرد. برای بستن پیچ ها بر روی پانل، می بایست نخست یک سوراخ به قطر 5 میلی متر ( که کمتر از قطر پیچ است ) در پانل ایجاد کرد. بدین شکل وقتی که پیچ سفت می شود لبه های آن سوراخ را رزوه می کند. ضمنا عمق سوراخ اول باید از طول پیچ بیشتر باشد تا هنگام فرو رفتن پیچ، براده های پیچ در جلوی پیچ محلی برای جمع شدن داشته باشد.

فاصله بین نصب قلاب ها نسبت به ضخامت پانل ها به شرح ذیل است:

ضخامت 6 میلی متر         حداقل 600 میلی متر

ضخامت 8 میلی متر         حداقل 800 میلی متر

توجه: در هر ردیف باید حداقل 3 قلاب در نظر گرفته شود.

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک