پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

دیتیل نصب سیستم پیچ و پرچ

سیستم مشهود پیچ و پرچ


سیستم نصب پیچ و پرچ : سوراخ کاری بر روی پروفیل گالوانیزه بطور عمود و هم مرکز با سوراخهای پانل انجام شود. از مته مخصوص مرکزیاب استفاده شود.

پرچ ها باید بطور عمود بر سطح پانل قرار داده شوند. دقت شود که دستگاه پرچ کن به پرچ صدمه نزند.

حداقل فاصله بین سوراخ ایجاد شده بر روی پروفیل تا لبه آن حداقل 10 میلیمتر کمتر باشد.

براده های سوراخکاری باید قبل از نصب پانل تمیز شوند. پانل نما نصب شود که تمام تراشه های سوراخکاری پاک شده باشند.

سیستم مشهود پیچ و پرچ

نصب پانل های نما

  • پانل ها توسط نقاط ثابت و آزاد بر روی پروفیل ها نصب می شوند. برای هر پانل، دو نقطه ثابت (F) در نظر گرفته شود. تمام نقاط دیگر نقاط نصب آزاد (G) می باشند که به پانل اجازه می دهند جابه جایی داشته باشد.
  • دو نقطه اتصال ثابت در یک ورق نباید روی پروفیل زیرسازی باشد.
  • پانل نما روی پروفیل گالوانیزه با پرچ فولادی رنگی ضد زنگ نصب می گردد. این پرچ ها باید با کیفیت A2 و مطابق استاندارد 304 AISI باشند.
  • سیستم نصب همچنین شامل یک استوانه (بوش) فولاد ضد زنگ می باشد که مانع وارد آمدن فشار زیاد به پنل می شود و در نتیجه، انبساط آزادانه پانل تامین می شود.
سیستم مشهود پیچ و پرچ

دو نقطه اتصال ثابت در یک ورق نباید روی پروفیل زیرسازی باشد.

سوراخکاری GRANITEX

سوراخکاری GRANITEX از پشت پانل انجام می شود. برای اطمینان از نصب صحیح پرچ روی پانل GRANITEX، سنگریزه های دور سوراخ بوسیله دستگاه فرز مخصوص GRANITEX پاک شوند.
به منظور حفظ زیبایی کار، توصیه می شود لایه رنگی روکش اپوکسی پانل مخدوش نشود.

ابعاد دقیق پرچ و سیلندر (بوش) به شکل زیر می باشد:

سیستم مشهود پیچ و پرچ

نقاط اتصال پانل قبل از نصب بر روی پروفیل باید سوراخکاری شوند.

  • قطر سوراخ ثابت: 3/8 میلیمتر
  • قطر سوراخ آزاد: 11میلیمتر

جلوگیری از لرزش پانل

  • پس از نصب پروفیل های گالوانیزه، فوم های یک طرف چسب دار پس از نصب پانل تا حد 1 میلیمتر فشرده می شوند. این اقدام باعث جلوگیری از لرزش پانل می شود.
  • نوار فوم روی قسمت خارجی پروفیل جهت هدایت آب باران به پائین چسبانده می شوند.
سیستم نامشهود پیچ و پرچ

قطر سوراخ بر روی پروفیل گالوانیزه: 4/9میلیمتر

سیستم نامشهود پیچ و پرچ

سپس پانل نما به وسیله سیستم نصب پیچ و پرچ و سیلندر مربوطه در نقاط ثابت (F)نصب می شود.

سیستم نامشهود پیچ و پرچ

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک