پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

سیستم نامشهود شیاری

سیستم نامشهود شیاری

سیستم نامشهود شیاری نوعی سیستم نصب نامشهود است که از به کارگیری مواد شیمیایی و اتصالات مکانیکی در نصب سرامیک استفاده می کند. نصب در این سیستم از پشت پنل به صورت طولی انجام می شود. تایل ها پیش از اتصال نیاز به ماشین کاری در جهت افقی دارند و هر پنل در دو قسمت پایینی و بالایی، جایی که قلاب توسط چسب MS فیکس می شود، شیار زده خواهند شد، شیارها با زاویه ۴۵ درجه در جهت مخالف یکدیگر ایجاد می شوند تا در نهایت شکل کام و زبانه را در سرامیک بوجود آورند. بدین ترتیب جابه جایی و تعویض تایل ها به راحتی محقق می شود.

سیستم نامشهود شیاری

سیستم نصب شیاری سرامیک:

سیستم نامشهود شیاری از پروفیل های آلومینیومی عمودی تشکیل شده است که توسط براکت ها به دیوار پایه متصل شده اند. براکت ها در این سیستم امکان نصب سپری T شکل را فراهم می سازد و به برطرف نمودن ناشاغولی ها کمک می کند.

سیستم نامشهود شیاری

 جای گیری طولی پنل ها در داخل ریل های افقی که از پیش بر روی سپری قرار گرفته اند، صورت می گیرد. به همین دلیل جا به جایی پنل ها در ریل افقی به راحتی امکان پذیر است.

اجزای این سیستم:

  • عایق حرارتی
  • سپری T
  • قلاب بالایی
  • قلاب پایینی
  • قلاب فیکس
  • براکت
  • پنل سرامیکی
سیستم نامشهود شیاری

نصب: 

پروفیل های عمودی: پروفیل های عمودی توسط براکت و پیچ به دیوار پایه متصل می شود.

سیستم نامشهود شیاری

ریل های افقی:

 نصب ریل های افقی نیازمند تعیین موقعیت دقیق قرارگیری آن ها می باشد که باید توسط نقشه صورت پذیرد. این استراکچر به پروفیل های عمودی با پیچ ۵.۵*۱۹ سانتی متر متصل می شود.

سیستم نامشهود شیاری

پنل: 

ضروری است که نصب پنل ها از پایین صورت گیرد.

سیستم نامشهود شیاری

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک