سیستم شیاری

سیستم شیاری

سیستم شیاری

نصب نامشهود پنل ها و نظم بصری حاصل از آن سیستم شیاری را یکی از  متداول ترین شیوه های نصب نموده است. در سیستم شیاری کلمپ هایی با مقاومت بالا جهت نصب بر روی پروفیل های آلومینیومی طراحی شده است به طوری که در ابتدا کلمپ ها بر روی پروفیل سوار شده و سپس لاستیک شیاری بر روی آن قرار داده می شود. در نهایت کلمپ و لاستیک در داخل شیار در محل آکس پنل ها جای می گیرد. اجرای این سیستم متناسب با سایز و نحوه ی چیدمان پنل ها به دو صورت ZI-ST-101 و ZI-ST-102 تقسیم می شود. (ضخامت پنل 3و4و5 سانتی متر)

سیستم شیاری

ZI-ST-101                                                       ZI-ST-102

موقعیت قرارگیری کلمپ ها ZI-ST-101 درحدفاصل پنل ها (بند ها) می باشد که امکان اتصال تا 4 پنل نیز وجود دارد. این سیستم بسیار بهینه در کاربرد پروفیل جهت نصب نماهای کوچک مقیاس است. در حالی که کلمپ های مدل  ZI-ST-102 تنها می توانند دو پنل یکی از بالا و دیگری از پایین را نگه دارند. این مدل برای نماهای بزرگ مقیاس پیشنهاد می شود.

این سیستم طراحی شده برای نصب پنل های افقی  توسط کلمپ ها در بندهای پی در پی (برای پنل های بزرگ در نظر گرفتن کلمپ میانی وسط پنل ها نیز پیشنهاد می شود )

این سیستم امکان نصب چیدمان های عمودی را نیز برایمان فراهم می کند.

  • کمترین ضخامت پنل 3 سانتی متر
  • کمترین فاصله پیشنهادی بندها: 6 میلی متر افقی و 3 میلیمتر عمودی
  • ماشین کاری: سوراخکاری و شیار زنی
  • محاسبات پایه ای بر چگالیKg/m3 3000

 

بار قابل تحمل کلمپ 46:kg  84.1

بار قابل تحمل کلمپ 100 :kg .107.2