پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

سقف کاذب خودايستا D131

سقف کاذب خودايستا D131

زمانی که امکان آویزگیری وجود نداشته باشد، از سقف کاذب خودايستا D131 استفاده می شود. به لحاظ اجزای مورد مصرف ونوع ساختار، این نوع سقف کاذب به مشابه دیوار جداکننده کناف بوده با این تفاوت که به صورت افقی اجرا می شود. یک نمونه از کاربردهای سقف کاذب خودایستا، در راهروهای هتل ها، بیمارستان ها است که حجم تاسیسات بسیار بالا بوده و آویزگیری امکان پذیر نمی باشد.
بدون شک مهمترین مزیت سقف های کاذب خود ایستای کناف عدم نیاز به اجرای آویز است به علاوه این ساختار دارای مزایای دیگر سقف های کاذب کناف مانند سرعت سهولت و دقت بالا در اجرا و مقاومت در برابر زلزله نیز می باشد.

 

  •  تشريح مزايا:
بـدون شـک، مهمتريـن مزيـت سـقف های کاذب خـود ايسـتای کنـاف، عدم نیـاز به اجرای آويز اسـت. بـه علاوه، ايـن سـاختار دارای مزايای ديگر سـقف های کاذب کنـاف ماننـد سـرعت، سـهولت و دقـت بالا در اجـرا و مقاومـت در برابر زلزله نیز می باشد.
  •  اجزای ساختار:
اجزای مورد مصرف در سقف کاذب خود ايستای کناف مشابه ديوار جداکننده کناف است.
سقف کاذب خودايستا D131
سقف کاذب خودايستا D131

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک