پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

Search
Close this search box.

ساختمان نظام مهندسی بوشهر

پروژه اجرای نمای لجستیک ساختمان نظام مهندسی بوشهر, توسط تیم اجرایی زیباآشیان پارس با مصالح رویه سفال کرایتون در سال 1395 به مساحت 550 مترمربع طراحی و اجرا شده است. سیستم هنگ به کاربرده شده در این پروژه به دلیل قابلیت جداسازی و تعویض هر یک از پانل‌ها‌، قابل ریگلاژ بودن زیرسازی بعد از نصب، عدم نیاز به استفاده از متریال‌های آب‌بندی به دلیل خروج آب از طریق ناودانی اصلی و عملکرد صحیح در مقابل انقباض و انبساط، ازبهترین نوع استاندارد نصب می‌باشد. 

کارفرما

سازمان نظام مهندسی بوشهر

مشخصات پروژه

سیستم های نصب

مصالح رویه نما

دیدگاه شما عزیزان

کادر ارسال دیدگاه شما کاربر عزیز

اجرای نمای خشک