دیوار جدا کننده W111

دیوار جدا کننده  W111:

در واقع دیوار جدا کننده  W111 ساختار پایه دیوار جدا کننده کناف می باشد.ساختار این دیوارها شامل یک ردیف زیرسازی فلزی با ضخامت های ۵و ۷و ۱۰ سانتی متری و یک لایه پانل بر روی آن می باشد و ساده ترین نوع دیوار جداکننده کناف می باشد.ضخامت نهایی این دیوار از ۵/۹ سانتی متر تا ۵/۱۳ سانتی متر متغیر می باشد.. استفاده از حداقل مصالح ممکن جهت اجرای دیوار، سطح اشغال بسیار کم و سادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار می باشند.این نوع از دیوار برای تقسیمات داخلی واحد های مسکونی ، اداری و یا هر کاربردی که اجرای یک دیوار با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مطرح باشد، استفاده می گردد.

 

  • دیتایل نصب دیوار جدا کننده کناف، W111:

دییتایل w111