پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

دیوارهای پوششی کناف:

دیوار های پوششی کناف، ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معماری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی موجود در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند که در دو گروه بدون سازه و یا با زیر سازی فلزی دسته بندی می شوند.

دیوارهای پوششی کناف
دیوارهای پوششی کناف

 

 

انواع دیوارهای پوششی کناف:

دیوارهای پوششی کناف
دیوارهای پوششی کناف

 

 

دیوارهای پوششی کناف
دیوارهای پوششی کناف
اجرای نمای خشک