پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

پروژه های زیباآشیان

دسته بندی پروژه های ما

شرکت زیباشیان پارس در طول 17 سال اجرای انواع سیستم های نمای خشک یا نماهای مدرن ساختمانی اندوخته ای ارزشمندی از تجربیات نصب در پروژهای ذیل را بدست آورده است که امیدوار است با به اشتراک گذاشتن این تجربیات قدمی کوچک در جهت اجرای سیستم نماهای خشک را بردارد

اجرای نمای خشک