پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

جزئیات نصب سیستم پینی

دیتیل نصب سیستم پینی

در این سیستم پین ها درمحل بین بندهای افقی و نزدیک به بندهای عمودی به صورت متوالی قرار می گیرند. درمورد پنل های بزرگ نصب پین در وسط پنل نیز توصیه می گردد.

کمترین ضخامت پنل 3cm

حداقل بند پیشنهادی افقی و عمودی 6mm

ماشین کاری: قطر دریل سوراخ کاری 8mm

محاسبات برحسب چگالی 3000kg/m3

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک