پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اطلاعات عملکردی ساختارها

عایق حرارتی دیوارهای پوششی W611  ,W631 و W624 : بر اساس DIN 4108

عایق صوتی دیوار پوششی W624 : بر اساس  DIN 4109

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک