پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

ادوات اتصال سقف کناف

ادوات اتصال سقف کناف :

 

  • پیچ نوک تیز اتصال پانل به سازه کناف (TN):برای اتصال صفحات گچی به سازه باضخامت کمتر از 0.7 میلیمتر استفاده می شود.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف

  • پیچ سرمته ای اتصال پانل به سازه کناف (TB):برای اتصال صفحات گچی به سازه با ضخامت بیش از 0.7 میلیمتر و کمتر از 2٫25 میلیمتر استفاده می شود.
    پیچهایTB-TN در طولهای 25-35-45-55 و 70میلیمتر تولید و عرضه  می شوند.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف

  • LB پیچ نوک تیز اتصال سازه به سازه:برای اتصال سازه های فلزی کمتر از ۰٫7 به یکدیگر استفاده می شود.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف

  • پیچ سرمته ای اتصال سازه به سازه (LN):این صفحات دارای روکش سبز با مهر قرمز کناف در پشت آنها می باشد. در فضاهایی مورد استفاده قرارمی گیرند که توامان در برابر حریق و رطوبت نیاز به مراقبت دارند.داکت های تاسیساتی یکی از کاربرد این پانل ها می باشد.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف

  • پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN) : از این پیچ ها برای اتصال سازه فلزی به ضخامت کمتر از ۰٫7 میلیمتر به زیر سازی ساختار خشک استفاده می شود به علت سر تخت این پیچ ها اتصال مناسبی بین سازه و سطح زیرین ایجاد می گردد.از کاربرد آن می توان به اتصال رانر فوقانی دیوار به سقف کناف اشاره کرد.

 

ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف

 

  • پیچ و رولپلاگ:از این عامل برای اتصال رانر و استاد به دیوار و سقف پیرامونی استفاده می شود .برای این منظور ،استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ با قطر 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • مهار چکشي:از اين ادوات براي اتصال آويز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.
ادوات اتصال سقف کناف
ادوات اتصال سقف کناف
  • مهارهـاي ويـژه اعضاي توخالـي:در صورتي کـه ايجاد اتصـال با يک عضـو توخالي مد نظر باشـد،عوامـل اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صلیبـي و مهـار جمـع شـونده مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاري و نوع کاربـرد تعییـن مي شـود. نمونه هايـی از کاربردهاي  ايـن ادوات بـه شـرح زير می باشد:
      – اتصال آويز سقف کاذب کناف به بلوک سقفي (اعم از سفالي يا سیماني) در سقف های تیرچه بلوکی
      – اتصال قسمت فوقاني ديوار جداکننده کناف به سقف کاذب کناف
      – آويزان نمودن يک چراغ سبک از سقف کاذب کناف
      – نصب ريل پرده به سقف کاذب کناف

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک