پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای دیوارک

برای اجرای دیوارهای کوتاه که به سقف متصل نمی شود (دیوارک) باید با استفاده از یک سازه کمکی (قوطی فولادی ) ،سر آزاد دیوار را به سازهای جانبی (دیوار ،ستون و …) متصل نمود.سازه مهتر کننده بر اساس دهانه مورد نظر و از طریق جدول زیر انتخاب می شود .کاربرد ویژه این ساختار در محل هایی است که به واسطه محدودیت های اجرایی (مانند شرایط سقف اصلی و یا تاسیسات )امکان امتداد کامل ساختار دیوار تا سقف اصلی وجود نداشته باشد .دیوارک ها در پروژه های بیمارستانی ،هتل ها و ساختمان های تجاری ، که غالبا درارای تاسیسات متراکم و انبوه می باشند ، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.

نکته قابل توجه در اجرای ساختار دیوارک این است که مسائل مربوط به عایق بندی صوتی ، آتش بنـدی و هوابندی (به ویژه در سـرویس های بهداشـتی که منشـاء انتشـار هوای نامطبوع می باشـند) در مبانی طراحی و اجرای سـقف کاذب لحاظ شـود.

اجرای دیوارک ها با پروفیل قوطی فولادی:
اجرای دیوارک
اجرای دیوارکها با پروفیل UA :
اجرای دیوار

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک