پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اجرای خروجی تهویه

  • برای اجرای خروجی تهویه، ابتدا باید یک قاب کمکی با استفاده از قطعات رانر و استاد اجرا نمود.
  • سپس یک قاب چوبی (ویژه نصب کانال) توسط پیچ به قاب کمکی متصل می گردد.
  • پس از تکمیل مرحله قاب بندی، نصب پنل صورت می گیرد. برای برش محل دریچه بر روی پنل، از اره چاقویی و سوهان استفاده می شود.
  • در انتها دریچه به وسیله پیچ یا میخ به قاب چوبی متصل می گردد.
اجرای خروجی تهویه

چاپ این مقاله

اجرای نمای خشک