ورق های استرچ متال

ورق های استرچ متال

ورق های استرچ متال ورق های فلزی برش های خاص خورده و سپس با کشیدن ورق های استرچ متال از دو طرف ، به علت برش هایی که در ورق ایجاد شده، طرح هایی در آن ایجاد می شود، که این امر باعث می شود حفره هایی در ورق کشیده شده به وجود آید که امکان تهویه و عبور نور را به وجود می آورد.

با توجه به برش های ایجاد شده در ورق های استرچ متال، می توان طرح ها و شکل های مختلف و متنوعی در ورق کشیده خلق کرد.

ورق ها می تواند در پایان با آنودایزو یا پوشش رنگ پودری و یا گالوانیزه و یا رنگ الکترواستاتیک پرداخت نهایی گردند.

در پوشش نهایی رنگ پودری می توان از تنوع رنگ نامحدود برخوردار بود.

ضخامت ورق ها بسته به طرح آن ها از 1 میلی متر تا 5 میلی متر می باشد.

بیشترین عرض ورق ها 125 سانتی متر و طول آن ها نامحدود بوده و تنها محدودیت آن حمل و نقل می باشد.

 

موارد استفاده :

از  ورق های استرچ متال می توان میتوان در نماها، سقف های کاذب و پارتیشن های فضاهای داخلی استفاده کرد.