یراق نصب ماسا سنگ

یراق نصب ماساسنگ:
ردیفکد کالا یا خدماتشرح کالا یا خدمات واحد اندازه گیریشکل
100043براکت 8 سانتی40*60*4عدد
200042براکت 16 سانتی40*60*2.7عدد
300008ریل 60*45متر
400007ریل 40*45متر
500086کلمپ مشهود بالایی سنگ U46Sعدد
600090کلمپ مشهود وسط سنگ M46Sعدد
700094کلمپ مشهود تحتانی سنگ D46Sعدد
800087کلمپ مشهود بالایی سنگ U100Sعدد
900091کلمپ مشهود وسط سنگ M100Sعدد
1000095کلمپ مشهود تحتانی سنگ D100Sعدد
1100153پد لاستیکی براکتعدد
1200160اسپیسر سه طرفهعدد
1300159فنر استیلعدد
1400151بالشتک سیلیکونیعدد
1500126پیچ سرمته 14*1عدد