پروژهای انجام شده با سیستم ماسا سرامیک

———————————————-

آزمایشگاه رازی

شهر قدس

******

کارفرما : آزمایشگاه رازی

مصالح نما : سرامیک پرسلانی

مساحت نما : 250 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب : مشهود ماسا

———————————————-

مجتمع مسکونی نوین 2

تهران – مرزداران

******

کارفرما : شرکت ساختمانی نوین سازان

مصالح نما : چوب ، سرامیک ، تراکوتا

مساحت نما : 1800 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1395

سیستم نصب : مشهود ماسا، هنگ، پیچ همرنگ