پروژه دالان دارو پردیس

نمای خشک

نام پروژه : پروژه دالان دارو

آدرس پروژه : پارک علم و فناوری پردیس

******

کارفرما : شرکت عایق جان

مصالح نما : سرامیک پرسلانی پما

مساحت نما : 1600متر مربع

سال اتمام پروژه: 1398

سیستم نصب : Keil (کیل)

پروژه بانک مسکن کرج

نام پروژه : بانک مسکن

آدرس پروژه : کرج

******

کارفرما : بانک مسکن کرج

مصالح نما : سرامیک پرسلانی

مساحت نما : 500 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب : نامشهود KEIL

مجتمع اداری – تجاری آرین پاسارگادکرج

نام پروژه : مجتمع اداری تجاری آرین پاسارگارد

آدرس پروژه : تهران

******

کارفرما : بانک پاسارگاد

مصالح نما: سرامیک پرسلانی

مساحت نما: 3500 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب: نامشهود KEIL – کلیپس ترک

بیمارستان پیامبران

نام پروژه : بیمارستان پیامبران

آدرس پروژه : تهران

******

کارفرما : شرکت مهندسی پادیاو بنا

مصالح نما: فایبر سمنت برد

مساحت نما: 1500 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب: نامشهود KEIL

خزانه بانک ملت

نام پروژه : خزانه بانک ملت

آدرس پروژه : تهران – خیابان دماوند

******

کارفرما : بانک ملت

مصالح نما: سرامیک پرسلانی PMA

مساحت نما: 550 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1394

سیستم نصب: نامشهود KEIL

مجتمع تجاری روشا

نام پروژه : مجتمع تجاری روشا

آدرس پروژه : تهران – خیابان دزاشیپ

******

کارفرما : توسعه فروشگاه زنجیره ای روشا

مصالح نما: سرامیک پرسلانی سرانیت PMA

مساحت نما: 2800 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1394

سیستم نصب: نامشهود KEIL

مجتمع مسکونی آجودانیه

نام پروژه : مجتمع مسکونی آجودانیه

آدرس پروژه : تهران – آجودانیه

******

کارفرما : دانشگاه امیر کبیر

مصالح نما: سرامیک پرسلانی سرانیت PMA

مساحت نما: 850 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1391

سیستم نصب: نامشهود KEIL