پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نصب نمای خشک به دو دسته پروفیل های عمومی و پروفیل های اختصاصی تقسیم می شود. پروفیل های عمومی، پروفیل هایی هستند که در انواع سیستم های نصب نمای خشک، مورد استفاده قرار می گیرند؛ و به پروفیل هایی که بنا به سیستم انتخاب شده برای اجرای نمای خشک بصورت اختصاصی فقط در همان سیستم نصب به کار برده می شوند، پروفیل های اختصاصی اطلاق می شود.

پروفیل های آلومینیومی اختصاصی سیستم کیل ، به این ترتیب هستند:

پروفیل آلومینیومی سپری 2*70*50، از پروفیل های سپری با جان 50، بال 70 و ضخامت 2 میلیمتر است که از جنس آلومینیوم با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 تولیدمی شود. طول برش های مختلف از پروفیل آلومینیومی سپری 2*70*50، براساس سفارش مشتری قابل تولید و عرضه می باشد

پروفیل آلومینیومی C22 کیل (keil)، از پروفیل های C شکل با ارتفاع 66، نشیمن 22 و ضخامت 2 میلیمتر است که از جنس آلومینیوم با آلیاژ 6063 فابریک و عملیات حرارتی T5 تولید می شود. طول برش های مختلف از  پروفیل آلومینیومی C22 کیل (keil)، براساس سفارش مشتری، تولید و عرضه می شود.

اجرای نمای خشک