نصب ثابت کامپوزیت پانل

نصب ثابت کامپوزیت پانل :

روش نصب ثابت کامپوزیت پانل که به روش فیکس (fix ) نیز مرسوم است، ساده ترین و محبوب ترین روش نصب در جهان می باشد.

نصب ثابت کامپوزیت پانل

در این سیستم که رایج ترین نوع نصب در ایران است شبکه ای از پروفیل های فلزی (که عمدتا از قوطی های 40×40 و 20×40 می باشند) طبق نقشه اجرا شده و ورق‌های کامپوزیت پس از برش ، شیار ، خم و مونتاژ توسط نبشی آلومینیومی یا لبه برگشته خود ورق به صورت ثابت با پیچ یا پرچ بر روی زیر سازی آهنی متصل می شوند.

مزایای نصب ثابت کامپوزیت پانل :

سرعت در نصب ، امکان تعویض و یا جدا سازی پانل ها به صورت مجزا ، ایجاد فرم های پیچیده و قابلیت آب بندی آن ضمنا بین ورق‌های نصب شده شیاری (ژوئن) ایجاد می شود که بایستی به یکی از روش های استاندارد، که قبلا در همین مجله تشریح شده آب بندی گردد.