پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

سقف حبابی

سقف حبابی:

سقف حبابی یا BubbleDeck روش نوین استفاده از دال بتنی است که شامل شبکه حباب هاي پیش ساخته در کارخانه به همراه میلگردهاي نگهدارنده می باشد . سقف حبابی روش انقلابی براي حذف کردن واقعی بتنی است که کاربرد سازه اي ندارد و در میان سقف قرار می گیرد و بدین وسیله بار مرده  ساختمان به طرز شگفت انگیزي کاهش می یابد . استفاده از توپ هاي پلاستیکی تو خالی در میان دال ، موجب ایجاد محیط خلاء و حذف بتن اضافی میان دال شده و حدود از 35 % وزن کل دال کاهش می دهد و این نوع دال با وزن کمتر مقاومت خمشی یکسانی را در مقایسه با سقف هاي معمولی دارا  است . تلفیق توپ هاي پلاستیکی قابل بازیافت با بتن ، افزایش فاصله بین ستون ها را موجب می گردد و پیامدهاي بسیار مفیدي در ساخت ساختمان هاي مسکونی ، تجاري ، اداري و پارکینگ ها خواهد داشت .

سقف حبابی

 

تاریخچه سقف حبابی:

اختراع سقف حبابی نخستین بار توسط یک مهندس عمران به نام آقاي Jorgen Breuning در کشور دانمارك ثبت گردیده است . پس از اجراي موفقیت آمیز یک پروژه  در دهه 1990 در کشور آلمان  و اخذ تاییدیه هاي بین المللی ، تکنولوژي  BubbleDeck  الگوي سایر سیستم هاي مشابه قرار گرفت . اکنون کمپانی  BubbleDeck به عنوان اولین و برترین تکنولوژي دال تو خالی در سرتا سر جهان شناخته شده است .

 

مزایاي استفاده از تکنولوژي سقف حبابی:

 • کاهش اندازه فونداسیون و افزایش قابل توجه دهانه بین ستون ها
 • امکان طراحی بی نظیر به دلیل حذف ستون ها (ناشی از افزایش طول دهانه )
 • حذف تیر ها و آویز ها در سازه
 • افزایش چشمگیر سرعت کار ( استفاده از تکنیک نیمه پیش ساخته )
 • افزایش فضاي مفید ساختمان به دلیل کاهش مصالح مصرفی
 • کاهش قابل توجه اثرات زلزله
 • کاهش مصرف بتن به دلیل حذف بتن غیر سازه اي ( بر مبناي یک کیلو گرم پلاستیک به جاي صد کیلوگرم بتن )
 • کاهش استفاده از مصالح ساختمانی نسبت به ساختمان هاي بتنی و فلزي معمولی
 • عایق صوتی و حرارتی بسیار مناسب ( فراتر از استاندارد هاي مباحث 18 و 19 ساختمان)
 • افزایش مقاومت در برابر آتش سوزي و حریق
 • افزایش ارتفاع مفید ساختمان ( افزایش تعداد طبقات در مقایسه با روش معمولی در یک ارتفاع ثابت )
 • انطباق کامل با آیین نامه 2800 ایران و مقررات ملی ساختمان
 • کاهش هزینه اجراي تاسیسات الکتریکال و مکانیکال به دلیل حذف تیر ها و مشکلات ناشی از آویز ها
 • امکان اجراي بسیار آسان لوله کشی ، سیم کشی و سیستم سرمایش و گرمایش در این نوع سقف
 • مورد تایید معتبرترین دانشگاه ها و آزمایشگاه هاي اروپا و آمریکا
 • کاهش بار مرده سقف (وزن کمتر نسبت به سقف هاي معمولی )
 • سازگاري با محیط زیست به دلیل استفاده از توپ پلاستیکی قابل بازیافت و کاهش مصرف بتن

 

تولیدات سقف های حبابی شامل دو روش زیر می باشد :

1 – شبکه میلگرد و توپ Reinforcement Module

2 – شبکه نیمه پیش ساخته Semi Precast Panel

 

 • شبکه میلگرد و توپ (Reinforcement Module):

1 – طراحی و محاسبات :

طراحی و محاسبه سازه براساس تکنولوژي BubbleDeck صورت گرفته و شرایط پروژه نظیرحمل و امکانات سایت در طراحی مدنظر خواهد گرفت .

سقف های حبابی

2- تولید همزمان با اجرا و قالب بندي :

روند تولید همزمان با اجراي فونداسیون ، ستون و دیوار برشی یا باد بند (در صورت لزوم ) و همچنین قرار دادن میلگردهاي تقویتی و قالب بندي زیر سقف خواهد بود . همزمان شدن مش بندي سقف در روند تولید در  کارخانه با عملیات اجرا در سایت موجب افزایش چشمگیر سرعت کار خواهد شد .

 

سقف حبابی

3-حمل:

حمل شبکه ها از کارخانه به سایت صورت می گیرد. با توجه به روش اجراي کار هزینه حمل به دورترین نقاط کشور نیز با توجیه اقتصادي همراه خواهد بود .

سقف حبابی

4-تخلیه :

ابعاد شبکه ها با توجه به شرایط سایت و حمل طراحی شده و امکان تخلیه شبکه ها با تاور کرین ،کامیون ، جرثقیل وحتی بالابر یا نیروي انسانی نیز وجود دارد .

سقف حبابی

5 -قرار دادن شبکه ها و یکپارچه سازي :

شبکه ها و میلگرد هاي تقویتی در جاي خود قرار گرفته یکپارچه سازي می شود . با توجه به عدم نیاز به مش بندي این کار به آسانی و با سرعت بالا صورت گرفته و از اتلاف میلگرد در سایت جلوگیري می گردد .

سقف حبابی

6 -جایگذاري تجهیزات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی:

در صورت جانمایی صحیح تجهیزات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی در نقشه ها امکان قرار گیري آن به آسانی و سرعت پیش از بتن ریزي وجود دارد . بدیهی است در غیر این صورت این عملیات پس از بتن ریزي صورت می گیرد .

سقف حبابی

7 -بتن ریزي و ویبره:

ابتدا عملیات بتن ریزي و سپس مسطح سازي و ویبره صورت می گیرد . در این مرحله یک پارچه بودن شبکه میلگرد و توپ نقشی اساسی در  کیفیت بتن ریزي و جلوگیري از جابه جا شدن توپ ها را دارد .

سقف حبابی

8 – باز کردن قالب:

پس از بتن ریزي و سپري شدن مدت زمان استاندارد قالب ها از زیر سقف باز خواهد شد .

سقف حبابی

 

شبکه نیمه پیش ساخته:

1 – طراحی :

طراحی و محاسبه سازه بر اساس تکنولوژي BubbleDeck صورت  گرفته و پروژه می بایست شرایط لازم جهت اجراي شبکه نیمه پیش ساخته را داشته باشد .

سقف حبابی

2 – تولید همزمان با اجرا:

تولید پنل ها درکارخانه همزمان با اجراي فنداسیون و ستون و دیوار برشی یا بادبند صورت میگیرد . اشکال مختلف سازه با کیفیت بالا در این روش با بتن زیر در  کارخانه تولید میشود . پس از بتن ریزي کف شبکه بتن زیر ویبره می گردد . امکان جایگذاري تاسیسات مکانیکی و تجهیزات برقی در این مرحله وجود دارد .

 

سقف حبابی

 

3 – حمل و تخلیه:

حمل توسط تریلر از کارخانه به سایت صورت میگیرد . توجیه اقتصادي حمل به دورترین نقاط کشور امري بدیهی است . در این روش تخلیه توسط تاور کرین و یا کامیون جرثقیل صورت میگیرد .

سقف حبابی

4- جایگذاري و یکپارچه سازي:

در پروژه هاي عظیم که نقش مدیریت زمان دو چندان می گردد استفاده از پنل هاي نیمه پیش ساخته میتواند مهم ترین تصمیم یک مدیر پروژه باشد . با توجه به بتن مسلح زیر که در شرایط استاندارد کارخانه تولید و ویبره شده است ، نیازي به قالب بندي زیر نبوده و در زیر آن تنها جک پس از و ساپورت قـرار می گیرد .جایگـذاري عملیات یکپارچه سـازي صورت می گیرد .

سقف حبابی

5- بتن ریزي و ویبره:

عملیات بتن ریزي روي مش و مسطح سازي و ویبره به دلیل فیکس بودن توپ در بتن زیر به آسانی و با نهایت سرعت صورت می گیرد .

سقف حبابی

 • تلفیق تکنولوژي BubbleDeck با سیستم پیش تنیده و پس کشیده  :

اگر چه هزینه پایین تکنولوژي با سیستم پیش تنیده و پس کشیده قابل قیاس نیست ولیکن براي دهانه بالاتر از 18 متر ترکیب تکنولوژي BubbleDeckبا ضروري می باشد. سیستم پیش تنیده و پس کشیده مزیت این ترکیب گذشته از نقاط قوت تکنولوژي BubbleDeck در سرعت کار و اجرا ، پایین آمدن فراوان هزینه سیستم پیش تنیده و پس کشیدهدر قیاس با روش معمول می باشد .

 •   تلفیق تکنولوژي BubbleDeck با سیستم میراگرهای اصطکاکی :

میـراگـرها با کاهش شتاب لرزه اي سازه در هنگام بروز زمین لرزه ، کمک شایانی به رفتار عملکردي مناسب سازه می نماید . تلفیق تکنـولوژي BubbleDeck با این نوع از میراگرها ، علاوه بر سبک سازي مقطع ستـون ها و ضخـامت دال ، موجب حذف کامل دیوارهاي برشی از سازه و به تبـع آن کاهش  چشمگیر هزینه هاي ساخت می شود.

سقف حبابی

 

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک