پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

بیمارستان پیامبران

توضیحات مختصر درباره اجرای نمای بیمارستان پیامبران

پروژه اجرای نمای بیمارستان پیامبران, توسط تیم اجرایی زیباآشیان پارس با مصالح رویه سمنت برد در سال 1396 به کارفرمایی موسسه بهداشتی درمانی پیامبران طراحی و اجرا شده.

کارفرما

موسسه بهداشتی درمانی پیامبران

سیستم های نصب

مصالح رویه نما

پروژهای زیباآشیان

دیدگاه شما عزیزان

کادر ارسال دیدگاه شما کاربر عزیز

اجرای نمای خشک