پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

معرفی انکر keil + جدول متریال ها

انکر keil :

انکر keil : این انکر ها شامل یک بدنه انکر و پیچ شش گوش است که هردو از جنس استینلس استیل گروهa4  می باشند.پیچ ها دارای شیارهایی می باشند که به هنگام بسته شدن بر روی سطح مورد تماس خراش ایجاد کرده و موجب قفل شدن بر روی آن می شوند.

 

انکر keil

کاربرد انکر:

این انکرها قابل استفاده برای پوشش های متفاوتی هستند.

انکر keil
نصب هرگونه از تایل ها باید متناسب با جدول متریال ها صورت گیرد.

تجهیزات مورد استفاده جهت نصب:

گیج کنترل عمق سوراخ آندرکات

اچار ترک 2-6NM

آچار بوکس سر دریلی

آچار یک سر تخت

الزامات نصب انکر keil :

1-رعایت تناسب در سایز اجزا از جمله سوراخ،انکر؛طول پیچ و هم خوانی آن با قلاب موجب نصب سریع و ایمن می شود.

2-بدنه ی انکر دارای شیارهایی است که به هنگام قرار گرفتن در سوراخ آندرکات ابتدا جمع می شود و سپس با رسیدن به انتهای سوراخ دوباره باز می شود.

3-پیچ درداخل انکر پیچانده می شود و هم زمان فشار کمی به قلاب وارد می کند(تا انکر فیکس شود) و سپس مکانیزم قفل شدن پیچ بر روی قلاب توسط شیارها فعال می شود.

4-قلاب،انکر و پنل یک واجد ثابت را بوجود می آورد.

5-انکر پس از قرار گرفتن در داخل سوراخ آندرکات به اندازه ی اصلی خود باز می گردد و هیچ فشاری به سوراخ آندرکات وارد نمی کند.

جدول متریال ها و HS انکر:

انکر keil

 

 

 

اجرای نمای خشک