پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

الزام رعایت مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 6044 در خصوص بتن آماده

الزام رعایت مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 6044 در خصوص بتن آماده

الزام رعایت مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 6044 در خصوص بتن آماده:

الزام رعایت مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 6044 در خصوص بتن آماده
الزام رعایت مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 6044 در خصوص بتن آماده

سازمان نظام مهندسی استان تهران طی اطلاعیه ای تحت عنوان « اطلاعیه لازم الاجرا » به شماره 48748/99/110 و تاریخ 10/10/1399 مفاد مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 6044 در خصوص بتن آماده را اعلام و بر الزام رعایت این مفاد از سوی کلیه مهندسان طراح، ناظر و سازندگان ذیصلاح (حقیقی و حقوقی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی این استان تاکید نموده است.

در این اطلاعیه که به امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جناب مهندس سعید سعیدیان رسیده است  موارد لازم الاجرا در خصوص بتن آماده به شرح زیر اعلام شده است:

اهم الزامات:

1-سازندگان صرفاً مجاز به استفاده از بتن آماده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بوده و تولید بتن آماده در محل کارگاه بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اکیداً ممنوع است.

2- انجام آزمایش های بتن برای کلیه پروژه های ساختمانی اجباری است و مهندسان ناظر و مجری باید قبل از شروع عملیات ساختمانی ضمن ثبت قرارداد آزمایشگاه ذیصلاح با صاحب کار در کارتابل سامانه خدمات مهندسی، در حین اجرا از انجام آزمایش ها توسط شرکت ذیصلاح مذکور اطمینان حاصل نمایند.

3- ساخت و اختلاط بتن های سازهای با دست (پای کار) به هیچ عنوان مجاز نیست. در موارد خاص در صورت عدم امکان تامین بتن آماده به دلایلی نظیر محدودیت در حمل و نقل و انتقال بتن از نظر موقعیت مکانی و امکان لوله کشی جهت پمپاژ آن، مطابق طرح اختلاط ارائه شده توسط مهندس محاسب نسبت به تامین بتن اقدام شود. تشخیص شرایط فیزیکی عدم امکان تامین بتن آماده صرفا با مهندس ناظر می باشد. مسئولیت کیفیت بتن با مهندس ناظر و مجری است. ضبط و نگهداری شیت های آزمایش در زونکن کارگاهی الزامی است.

4- ایجاد هر گونه تغییر در مشخصات بتن آماده استاندارد تحویلی به پروژه از طریق افزودن آب و یا هر ماده دیگر توسط خریدار در هنگام بتن ریزی اکیدأ ممنوع است. همچنین هرگونه اضافه کردن آب به داخل کامیون مخلوط کن در طول مسیر یا در محل بتن ریزی ممنوع بوده و رعایت کامل این موضوع بر عهده تولیدکننده بتن می باشد. در این موارد چنانچه نیاز به افزایش اسلامپ یا جریان اسلامپ پیش از شروع تخلیه بتن باشد، با رعایت بند 7-11 استاندارد ملی 6044  و به شرط عدم وقوع گیرش اولیه بتن تازه، فقط باید از مواد افزودنی روان کننده یا فوق روان کننده بتن دارای نشان استاندارد ملی استفاده شود و مسئولیت کامل تهیه مواد افزودنی و اضافه کردن آن به بتن بر عهده تولیدکننده بتن می باشد.

5- نمونه برداری به روش مرکب برای آزمون های بتن تازه و سخت شده (طبق استاندارد ملی 1-3201 ) و سایر روش های انجام آزمون و گزارش دهی و ارزیابی و پذیرش بتن سازه ( بند 9-22-11 مبحث 9 ) می بایست مطابق استانداردهای ملی مندرج در استاندارد ملی 6044 و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1399) توسط آزمایشگاه های ذیصلاح صورت پذیرد.

6- سازندگان ذیصلاح موظفند نسبت به انطباق مشخصات فنی بتن آماده برای استفاده در سازه ساختمان با مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی 6044 و همچنین تطبیق برگه اطلاعات سفارش بتن آماده با برگه تحویل بتن آماده تهیه شده از تولید کننده دارای پروانه استاندارد با نقشه مصوب زیر نظر مهندس ناظر اقدام نموده و ناظر باید گواهی تاییدیه  استاندارد را به پیوست گزارش مرحلها ی ثبت نماید. ارزیابی و پذیرش بتن آماده تحویلی به پروژه صرفا بر اساس نمونه گیری از بتن تازه توسط آزمایشگاه ذیصلاح مقدور است و بررسی بتن سخت شده سازه ملاک رد و پذیرش بتن آماده نیست.

7- حضور سازنده ذیصلاح در زمان بتن ریزی خصوصاً ستون های هر طبقه الزامی است. سازندگان ذیصلاح مکلفند نسبت به تصویربرداری از اجرای عملیات بتن ریزی اقدام و موارد را در زونکن کارگاهی نگهداری نمایند. مهندس ناظر ضمن نظارت مستمر بر مراحل انجام بتن ریزی موظف است گزارش تخلفات احتمالی را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یا دفاتر نمایندگی مربوطه اعلام نماید.

8- سازندگان ذیصلاح مکلف اند حداقل 24 ساعت قبل از شروع بتن ریزی، مدارک خرید بتن آماده استاندارد (مربوط به بتن ریزی فونداسیون، ستون ها، سقف ها و…) را به مهندس ناظر ارایه نموده و متعاقباً نتایج آزمایش بتن 28 روزه را پس از بررسی مهندس ناظر در زونکن کارگاهی ضبط نمایند.

9- مبنای سفارش، خرید و تحویل بتن آماده، حجم بتن تحویلی به پروژه است که از تقسیم کردن وزن کل بتن تحویلی بر وزن مخصوص متوسط آن طبق استاندارد ملی 6044 بدست می آید. بنابراین اندازه گیری حجم اجزای سازهای جهت تعیین حجم بتن تحویلی، وجاهت قانونی ندارد.

10- حداکثر اندازه اسمی درشت ترین سنگدانه در بتن به خصوص در محل تقاطع تیر و ستون باید توسط سازنده ذیصلاح زیر نظر مهندس ناظر و منطبق بر نقشه های مصوب تعیین و در اطلاعات سفارش منظور شود.

11- سازندگان ذیصلاح موظفند ضمن تهیه بتن آماده استاندارد از واحدهای تولیدی ذیصلاح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر، گواهی تائیدیه استاندارد بتن آماده و رونوشت پروانه کاربرد علامت استاندارد بتن آماده را نیز اخذ و پس از انطباق با فاکتور فروش و مشخصات فنی، نام یا نشان تجاری و نیز شماره تلفن واحد تولیدی ذیصلاح به تائید مهندس ناظر رسانده، سپس در زونکن کارگاهی ضبط نمایند.

12- سازندگان ذیصلاح موظفند ضمن کنترل صحت ساعت بارگیری، فاصله مکانی محل کارخانه بتن تا محل پروژه را مطابق ضوابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی 6044 در خصوص مدت زمان بارگیری تا تخلیه بتن آماده و نیز حفظ شرط روانی بتن هنگام تخلیه زیر نظر مهندس ناظر بررسی و کنترل نمایند.

13- در مورد حداقل دمای بتن آماده در هنگام تخلیه در شرایط آب و هوای سرد، چنانچه اندازه کوچکترین بعد مقطع کوچکتر از 300 میلیمتر است حداقل دما باید 13 درجه سانتیگراد؛ بین 300 الی 900 میلیمتر حداقل دما باید 10  درجه سانتیگراد؛ بین 900 الی 1800 میلیمتر حداقل دما باید 7 درجه سانتیگراد؛ و بیشتر از 1800 میلیمتر حداقل دما باید 5 درجه سانتیگراد باشد.

14- حداکثر دمای بتن آماده در شرایط آب و هوای گرم هنگام تخلیه در محل نهایی مصرف (درون عضو سازه ای) نباید از 32 درجه سانتیگراد بالاتر باشد.

15- تولیدکننده بتن آماده باید تمام آزمون های الزامی طبق استاندارد ملی 6044 را انجام داده و پس از مقایسه نتایج با مشخصات فنی، آنها را مستندسازی نموده و در صورت درخواست خریدار یک نسخه از آنها را به خریدار تحویل دهد. گزارش ها باید بر مبنای تواتر مندرج در استاندارد ملی 6044 تهیه شوند.

16- مستندسازی مشخصات مخلوط بتن قبل از استفاده از بتن و یا قبل از هرگونه تغییر در آن باید به تایید مهندس ناظر برسد این مستندات باید دربردارنده شواهد کافی در مورد انطباق آنها با الزامات طرح و نیز مبتنی بر نتایج آزمایش های کارگاهی یا آزمایشگاهی باشند شرایط آزمایش های کارگاهی باید نظیر شرایط مورد انتظار در پروژه باشد.

17- مقاومت فشاری مورد نیاز در مراحل مختلف ساخت برای هر بخش از سازه که توسط مهندس طراح سازه مشخص نشده باشد باید برای تایید و بازنگری توسط مجری تهیه و به طراح ارائه شود.

18- در شرایط نامتعارف مانند هوای گرم و سرد، حداقل مدت عملآوری اولیه (محافظت) و عمل آوری نهایی (مراقبت) و قالب برداری مطابق ضوابط آبا و مبحث 9 مقررات ملی رعایت گردد.

19-به منظور عمل آوری پس از بتن ریزی باید بتن در دمای حداقل 10 درجه و در محیط مرطوب، با روند کسب مقاومت متوسط معمولاً 7 روز، با روند کسب مقاومت سریع معمولاً 3 روز و با روند کسب مقاومت کُند معمولاً 14 روز نگهداری شود، مگر در مواردی که از روش عمل آوری سریع استفاده شده باشد.

20- مهندس ناظر باید احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد را از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده (مندرج در برگه تحویل بتن آماده) به سامانه پیامکی 10001517  و یا از طریق سامانه اینترنتی http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh انجام دهد.

21- اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد الزامی است.

متن کامل اطلاعیه مذکور به صورت پی دی اف، در زیر ضمیمه شده است.

اطلاعيه+لازم+الاجرا+در+خصوص+بتن+آماده

منبع:

– وبسایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

اجرای نمای خشک