پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 52 در خصوص کاشی های سرامیکی

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 52 در خصوص کاشی های سرامیکی
الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 52 در خصوص کاشی های سرامیکی:
الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 52 در خصوص کاشی های سرامیکی
الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 52 در خصوص کاشی های سرامیکی

سازمان نظام مهندسی استان تهران طی اطلاعیه ای تحت عنوان « اطلاعیه لازم الاجرا » به شماره 48749/99/110 و تاریخ 10/10/1399 مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 25 در خصوص کاشی های سرامیکی را اعلام و بر الزام رعایت این مفاد از سوی کلیه مهندسان طراح، ناظر و سازندگان ذیصلاح ( حقیقی و حقوقی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی این استان تاکید نموده است.

در این اطلاعیه که به امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جناب مهندس سعید سعیدیان رسیده است  موارد لازم الاجرا در خصوص کاشی های سرامیکی به شرح زیر اعلام شده است:

اهم الزامات:

1-کاشیهای سرامیکی فقط بر اساس کیفیت سطح به چهار درجه ( درجه 1، 2، 3، 4) تقسیم می شوند ولی هیچکدام از آنها نباید دارای ترک بدنه، ترک لعاب، گوشه پریدگی و لب پریدگی در سطح قابل رؤیت آنها باشند.

2- برای هر کاشی مطابق با این استاندارد، نام یا نشان تجاری تولیدکننده باید در لبه یا پشت کاشی درج شده باشد.

3- بسته های حاوی کاشی باید به وسیله رنگ ثابت و قابل روئیت به صورت زیر نشانه گذاری شوند:

– ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛ درج نشان استاندارد ایران؛

– درج کد رهگیری ده رقمی استاندارد؛ نام و علامت تجاری تولیدکننده؛

– جمله ساخت ایران؛ درجه کاشی از 4 تا 1 مطابق با این استاندارد؛

– نوع و روش ساخت کاشی (پرس خشک-اکسترودی)،

– اندازه کاری و اسمی شامل طول، عرض و ضخامت؛

– نوع سطح یعنی لعاب دار ( GL) یا بدون لعاب ( UGL)؛

– هر نوع پرداخت سطحی اعمال شده بعد از پخت ( به عنوان مثال پولیش شده)،

-رده سایش برای کاشی های کف، کلاس شیمیایی،

– نوع مصرف ( کف یا دیوار یا هردو ) و ( داخل یا خارج ساختمان یا هردو)؛

– اشاره به گیر نصب داشتن برای کاشی های با گیر نصب؛

– درج نمادهای چهارگانه مطابق اشکال زیر:

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 52 در خصوص کاشی های سرامیکی
الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 52 در خصوص کاشی های سرامیکی

   4- تولید کننده باید اندازه کاری و اسمی کاشی ها شامل طول، عرض و ضخامت را اعلام نماید. همچنین کاشی ها برای تمام مصارف کف و دیوار، چه در داخل و چه در خارج ساختمان، باید دارای ویژگی های مستقیم الخط بودن، مستطیل بودن (گونیا بودن) و تخت بودن (مسطح بودن) باشند.

5- کاشی سرامیکی و کاشی پرسلانی، هردو مشمول مقررات استاندارد ملی اجباری شماره 25 می باشند.

6- درج علامت استاندارد و کد ده رقمی روی محصول و بسته بندی آن اجباری است و احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده به سامانه پیامکی 10001517 و یا از طریق سامانه اینترنتی  http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh انجام گردد.

7- اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، الزامی است.

منبع:

– وبسایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

اجرای نمای خشک