پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق)

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق)

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق):

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق)

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق)

سازمان نظام مهندسی استان تهران طی اطلاعیه ای تحت عنوان « اطلاعیه لازم الاجرا » به شماره 48757/99/110 و تاریخ 10/10/1399 مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 در خصوص سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (شامل لوله های صلب 21-11215، لوله های خم پذیر ( خرطومی) 21-11215، لوله های انعطاف پذیر ( فلکسی) 23-11215 و لوله های مدفون 24-11215) را اعلام و بر الزام رعایت این مفاد از سوی کلیه مهندسان طراح، ناظر و سازندگان ذیصلاح ( حقیقی و حقوقی) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی این استان تاکید نموده است.

در این اطلاعیه که به امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جناب مهندس سعید سعیدیان رسیده است  موارد لازم الاجرای استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 در خصوص سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (شامل لوله های صلب 21-11215، لوله های خم پذیر ( خرطومی) 21-11215، لوله های انعطاف پذیر ( فلکسی) 23-11215 و لوله های مدفون 24-11215)، به شرح زیر اعلام شده است:

 اهم الزامات:

1- هر لوله محافظ باید دارای نشانه گذاری های زیر بر روی محصول و بسته بندی باشد: علامت استاندارد ، کد ده رقمی استاندارد ، کد 12 رقمی طبقه بندی به همراه حداقل قطر داخلی، نام یا نشان تجاری (برند) ثبت شده یا نشان شناسایی تولید کننده یا فروشنده مسئول (نشان شناسایی محصول برای مثال شامل تاریخ تولید، شماره کاتالوگ و یک نماد به طوری که بتوان آن را در مستندات تولید کننده یا فروشنده مسئول شناسایی کرد، می گردد)، شماره استاندارد مرتبط.

2- امکانات اتصال زمین باید با نماد مخصوص اتصال زمین حفاظتی نشان داده شوند.

3- نشانه گذاری باید با دوام بوده و به وضوح خوانا باشد.

4- سامانه های مجرایی فلزی یا کامپوزیتی باید طوری ساخته شوند که قسمت های فلزی در دسترس آن ها را بتوان به زمین همبند نمود.

5- قسمت های رسانای در دسترس سامانه های مجرایی فلزی یا کامپوزیتی که احتمال برقرار شدن آن در اثر اتصالی وجود دارد باید به طور موثر به زمین متصل شوند.

6 -سامانه های مجرایی فلزی یا کامپوزیتی – در صورت اظهار – باید استقامت عایقی الکتریکی و مقاومت عایقی کافی داشته باشند.

7- درج کد مشخصه 12 رقمی علاوه بر کد رهگیری 10 رقمی نشان استاندارد، الزامی می باشد. ( رقم اول: مقاومت به هم فشردگی، رقم دوم: مقاومت به ضربه، رقم سوم: حد پایین دما، رقم چهارم: حد بالای دما، رقم پنجم: مقاومت به خمش، رقم ششم: ویژگی های الکتریکی، رقم هفتم و هشتم: اثرات خارجی، درجه حفاظت ( IP )، رقم نهم: مقاومت به خوردگی، رقم دهم: استقامت کششی، رقم یازدهم: مقاومت به گسترش شعله و رقم دوازدهم: ظرفیت بار آویخته)

8- مواد انتشار دهنده شعله باید به رنگ نارنجی باشد. این مواد نباید با رنگ آمیزی یا سایر روشهای سطحی به رنگ نارنجی درآمده باشند.

9- لوله های محافظ انتشار دهنده شعله باید با نماد  نشانه گذاری شوند. با فواصل حداقل 1 متر و حداکثر 3 متر.

10- امکانات اتصال زمین باید با نماد مخصوص اتصال زمین حفاظتی، مطابق با نماد شماره 5019 استاندارد ملی 5496 نشان داده شوند. این نشانه گذاری نباید روی قسمتهایی که به آسانی جدا می شوند برای مثال پیچ ها قرار گیرد.

11- قطر داخلی اندازه گیری شده از حداقل قطر داخلی اظهار شده در مستندات از سوی واحد تولیدی کمتر نباشد.

12- رواداری قطر خارجی اندازه گیری شده باید مطابق جدول 2 استاندارد ملی 3455 باشد.

13- درج علامت استاندارد و کد ده رقمی روی محصول و بسته بندی آن اجباری است و احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده به سامانه پیامکی 10001517 و یا از طریق سامانه اینترنتی http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh  انجام گردد.

14- اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد الزامی است.

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق)
الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق)

 متن کامل اطلاعیه مذکور به صورت پی دی اف، در زیر ضمیمه شده است.

الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره 1-11215 برای سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل (لوله های برق)

منبع:

– وبسایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک