پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo
Search
Close this search box.

اصول کاشت میلگرد در ساختمان

اصول کاشت میلگرد در ساختمان

اصول کاشت میلگرد در ساختمان:

کاشت میلگرد در واقع عملیاتی است همچون آرماتوربندی و بتن ریزی، به نحوی که برای تقویت، اصلاح ابعادی و یا افزودن عضوی جدید به سازه بتنی موجود بکار برده می شود. این فرایند در کلیه مقاطع بتنی با ضخامت های مختلف قابل اجرا می‌باشد.

در صورت وجود ضعف باربری و یا الحاق عضوی به سازه موجود، کاشت میلگرد می‌تواند در صورت اجرای صحیح، ظرفیت های باربری مقطع بتنی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد که به همین سبب امروزه جایگاه ویژه ای را در حوزه ساخت و ساز به خود اختصاص داده است.

همچنین به جهت امکان مدل سازی رفتار میلگرد کاشته شده و شناسایی ضرایب باربری می توان این روش را جایگزین روش های تخریبی نمود و تا حد زیادی از هدر رفت منابع انسانی و مالی پروژه جلوگیری کرد.

اصول کاشت میلگرد در ساختمان
اصول کاشت میلگرد در ساختمان

 کاشت میلگرد در ستون

کاشت میلگرد در ستون می تواند به منظور امتداد ستون در سازه موجود، اتصال تیر بتنی به ستون، کاشت میلگرد در ستون جهت اجرای شمشیری راه پله، اتصال المان جدید سازه ای به ستون و یا دستیابی به اهداف دیگر صورت پذیرد.

از عوامل تاثیرگذار برای کاشت میلگرد در ستون می توان به حداقل فاصله موجود بین میلگردها و موقعیت قرارگیری تمامی میلگردها داخل خاموت و حفظ کاور بتن و یا پوشش بتنی اشاره نمود.

کاشت میلگرد در ستون به دلیل محدودیت فضای کاشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در صورت بروز هر گونه خطای اجرایی می‌تواند عملکرد سازه ای ستون موجود را تحت تاثیر قرار دهد.

اصول کاشت میلگرد در ساختمان
اصول کاشت میلگرد در ساختمان

کاشت میلگرد در فونداسیون

کاشت میلگرد در فونداسیون به منظور رادیه کردن و یا یکپارچه کردن فونداسیون موجود، افزایش ارتفاع فونداسیون به جهت باربری هرچه بهتر و یا اصلاح ابعادی فونداسیون از یک و یا چند وجه و یا موارد دیگری از این دست انجام می پذیرد.

بهترین روش سوراخکاری برای کاشت میلگرد در فونداسیون استفاده از سیستم دریلینگ می باشد، حال آنکه استفاده از سیستم کرگیری به دلیل برش آرماتورهای مدفون در مقطع توصیه نمی گردد زیرا این فرایند می تواند خساراتی را به لحاظ باربری و ایمنی برای پروژه بوجود آورد.

قبل از هر اقدامی جهت کاشت میلگرد در فونداسیون باید با توجه به نوع باربری و در نظر گرفتن تمامی محدودیت های مربوط به کاشت میلگرد، سایز میلگرد مورد نظر برای کاشت میلگرد در فونداسیون مشخص شود، سپس عمق کاشت میلگرد نیز محاسبه شده و فرآیند اجرا صورت می‌پذیرد.

ضوابط کاشت میلگرد در بتن

بطور کلی انجام صحیح این عملیات تابع شرایط تهیه و نگهداری از انکر شیمیایی، نحوه سوراخکاری و عمق سوراخکاری، تمیز کاری مناسب، دستورالعمل میزان و نحوه تزریق چسب و در آخر عمل آوری می باشد.

در خصوص ضوابط کاشت میلگرد با انکرهای شیمیایی جزئیات بسیاری ارائه گردیده است. در این بین تنها ضوابط ارائه شده توسط شرکت های سازنده انکرهای شیمیایی اطلاعات دقیق تر و جزیی تری می باشد که مطابق با هر نوع محصول تولیدی ضوابط خاصی را تدوین و در اختیار مهندسان قرار داده اند.

اجرای کاشت میلگرد در بتن

برای کاشت میلگرد در بتن بایستی مقطع موجود بتنی توسط کارشناسان فنی بررسی و با توجه به محاسبات صورت گرفته و میزان بار برآورد شده، عملکرد مقطع بتنی بررسی شده و همچنین رفتار مقطع در برابر ترک ها و ریز ترک های موجود، موقعیت اجرای کاشت میلگرد (کاشت قائم و کاشت افقی)، عمق کاشت میلگرد و … تعیین گردد.

سپس سیستم سوراخ کاری بتن جهت کاشت بررسی شده و پس از بررسی بارهای وارده انکر شیمیایی یا چسب کاشت انتخاب می گردد.

جهت آشنایی هرچه بیشتر با فرآیند اجرای این آیتم می توانید به دستورالعمل کاشت میلگرد مراجعه نموده و روند اجرای کاشت میلگرد را مورد بررسی قرار دهید.

اصول کاشت میلگرد در ساختمان
اصول کاشت میلگرد در ساختمان

جدول عمق کاشت میلگرد 

بصورت کلی عمق کاشت میلگرد با توجه به خواص شیمیایی و مکانیکی المان فولادی و همچنین چسب کاشت میلگرد متفاوت می باشد.

جدول عمق کاشت میلگرد را می توانید از طریق صفحه محاسبات انکر مشاهده فرمایید.

در این صفحه می توانید با وارد کردن نوع چسب شیمیایی، نوع انکر و سایز مورد نظر، سایز سوراخکاری مورد نیاز برای کاشت را محاسبه نمایید و در مرحله بعد با توجه به عمق کاشت پیش فرض میزان چسب مصرفی مورد نیاز بدون در نظر گرفتن شرایط تاثیرگذار را بدست آوردید.

لازم به ذکر است حداقل ضخامت بتن پایه نقش ویژه ای در عمق کاشت میلگرد دارد

عمق سوراخ برای کاشت میلگرد

از عوامل تاثیر گذار در کاشت میلگرد میتوان به عمق سوراخکاری اشاره نمود این عمق باید در طرح ارائه شده به صورت دقیق مشخص شود.
در صورتی که عمق در نظر گرفته شده برای سوراخکاری از حد مشخصی کم تر باشد اتصال به درستی برقرار نشده و ظرفیت باربری در حالت حداکثری قرار نمی گیرد.

از طرفی در صورتی که عمق کاشت بیش از حد مجاز در نظر گرفته شود، پس از جاری شدن میلگرد عمق کاشت مازاد بلا استفاده بوده و منجر به تحمیل هزینه های اضافی به پروژه شده و در نهایت طرح اتصال، غیر اقتصادی عنوان می گردد.

میزان سوراخکاری جهت کاشت میلگرد عمدتا توسط آیین نامه های مربوطه و استاندارهای ارائه شده توسط تولیدکنندگان انکرهای شیمیایی تعیین می گردد که این میزان، تعیین کننده کیفیت و عملکرد مناسب میلگرد کاشته شده می باشد.

 

اصول کاشت میلگرد در ساختمان
اصول کاشت میلگرد در ساختمان

کاشت میلگرد در فهرست بها

با توجه به نقش پررنگ مسایل اقتصادی در پروژه های عمرانی و همچنین بهینه سازی اقتصادی بر اساس مدل‌های مهندسی ارزش لازم است تا ارقام ریالی مربوط به کاشت میلگرد در فهرست بهای ابنیه سال های اخیر که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود مورد بررسی قرار گیرد.پس از بررسی های صورت گرفته مشخص می‌شود این آیتم در چند سال گذشته بسیار کم رنگ بوده و معمولا به صورت ستاره دار ذکر می‌شده تا اینکه در سال‌های اخیر به لیست آیتم های اصلی راه پیدا کرده است.

اجرای نمای خشک