پروژه های زیباآشیان پارس

021

جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید

logo

اجراي درز انقطاع

اجراي درز انقطاع:

در سقف هاي پیوسته با وسعت زياد، بايد درز انقطاع ايجاد نمود. به طور معمول براي فواصل حداکثر هر 15متر در هر يک از امتداد هاي طولي و يا عرضي سقف هاي پیوسته، درز انقطاع در نظر گرفته ميشود. همچنین، در محل هايي که يک سقف کاذب باريک بر اثر شکست ديوار ايجاد مي شود (نظیر محل تقاطع دو راهرو يا فصل

مشترک يک سقف باريک با يک سقف وسیع)، بايد درز انقطاع ايجاد نمود. به طور کلی درزهای انقطاع (که درز کنترل نیز نامیده می شوند) براي ايجاد هماهنگي

میان ساختار سقف کاذب و جابجايي هاي سازه اصلي بنا در نظر گرفته مي شوند. براي اجراي اين گونه درزها، روشهاي زير در دسترس مي باشد:
  • اجراي اتصالات کشويي لغزان در ساختار سقف کاذب؛ که اغلب در ساختارهای دارای کد حريق مورد استفاده قرار می گیرند.

 

  • استفاده از سازه درز انقطاع: طیف گسترده ای از اين نوع سازه ها (به تناسب نوع کاربرد) در بازار وجود دارد. برخی سازه های درز انقطاع به صورت ورق خم شده «v» شکل بوده و برخی به صورت ترکیبي از آلومینیوم و لاستیک می باشند که به صورت روکار يا توکار توسط پیچ به ساختار متصل می گردند.

 

  • استفاده از نوار لاستیکي ويژه درز انقطاع.

 

تذکر:در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ايجاد درز در لايه های پوششی بايد به تفکیک زيرسازی ساختار نیز توجه شود.
اجراي درز انقطاع
اجراي درز انقطاع

نام و شماره موبایل خود را در کادر زیر وارد کنید تا کارشناسان زیباآشیان در اولین فرصت با شما تماس بگیرند!

ارتباط تلفنی 02166240094 09368000990

اجرای نمای خشک