یراق نصب سیستم شیاری

ردیفکد کالا یا خدماتشرح کالا یا خدماتواحد اندازه گیریشکل
100051براکت آلومینیومی 8 سانتی گیره دار 3*60*40عدد
200001
پروفیل آلومینیومی سپری 2*70*50
مترطول
300018 پروفیل آلومینیومی GR مترطول
400063قلاب گیزلی 5.5 سانتی سادهعدد
500064 قلاب گیزلی‏؛ ‎5.5 سانتی‏، ‎رگلاژی عدد
600153 پد EPDM براکت 8 سانتی عدد
700146 پیچ دنده ای چهارسو ساده 15*6 عدد
800126پیچ سرمته بوکس1*14
عدد
900132 پیچ دنده ای چهارسو ساده 15*6 عدد